Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-28

Hexagon delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Tredje kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 15 procent till 1 077,2 MEUR (939,9). Till fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade nettoomsättningen med 10 procent
  • Justerat rörelseresultatet (EBIT1) ökade med 19 procent till 296,8 MEUR (250,1)
  • Resultatet före skatt, exklusive justeringar, uppgick till 290,5 MEUR (242,2)
  • Periodens resultat, exklusive justeringar, uppgick till 238,3 MEUR (198,6)
  • Resultatet per aktie, exklusive justeringar, uppgick till 0,09 EUR (0,08)
  • Det operativa kassaflödet minskade till 179,6 MEUR (191,2)

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 08:00 CET.

Författare Cision