Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-14

Hexagon: Tvångsinlösen av minoritetsaktier i Veripos avslutad

Vi hänvisar till börsmeddelandet från Hexagon AB ("Hexagon") den 10
februari 2014 vari meddelades att Hexagon avsåg att, efter erläggande
av likvid i det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktierna i
Veripos Inc. ("Veripos") som offentliggjordes den 20 december 2013
("Erbjudandet"), genomföra tvångsinlösen av eventuellt utestående
minoritetsaktier i Veripos som inte ägdes av Hexagon. Erläggande av
likvid i Erbjudandet påbörjades som tidigare meddelats den 18
februari 2014, varefter Hexagon blev ägare till 97,28 procent av det
totala antalet aktier i Veripos genom sina helägda dotterbolag
Hexagon Acquisition Ltd ("Hexagon Acquisition") och Hexagon
Positioning Limited ("Hexagon Positioning").

Enligt bemyndigande till styrelsen från extra bolagsstämman i Veripos
den 28 februari 2014, beslutade styrelserna för Hexagon Acquisition
och Veripos att ingå en fusionsplan ("Fusionen").

Fusionen avslutades igår, den 13 mars 2014, efter klockan 16.30, med
effekt från och med den 12 mars 2014 ("Verkställandedagen"). Enligt
villkoren för Fusionen blev Hexagon Positioning ägare till 100
procent av aktierna i Veripos per Verkställandedagen, varvid de 2,72
procent av aktierna i Veripos som inte ägdes indirekt av Hexagon
klockan 16.30 på Verkställandedagen makulerades i utbyte mot en rätt
för innehavare av dessa aktier att erhålla NOK 37 ("Ersättningen")
per aktie i Veripos som de ägde vid denna tidpunkt.

Ersättningen kommer att betalas kontant den 18 mars 2014 eller
däromkring genom DNB Bank ASA:s försorg å Hexagons vägnar till det
avkastningskonto som är anslutet till de ursprungliga aktieägarnas
VPS-konto. Aktieägare bosatta i Norge som inte har något
avkastningskonto knutet till sitt VPS-konto erhåller betalning enligt
anvisningar på utsänd avräkningsnota. Aktieägare bosatta utanför
Norge som inte har något norskt avkastningskonto knutet till sitt
VPS-konto kommer att erhålla checkbetalning. Aktieägare som innehar
sina aktier genom en bank eller annan förvaltare måste kontakta sin
bank eller förvaltare för instruktioner och hjälp att erhålla
Ersättningen som de är berättigade till.

Veripos har ansökt om avnotering av sina aktier från Oslo Börs, vilket
beräknas ske inom kort.

För ytterligare information kontakta:
Carl Gustafsson, Investor Relations Manager, Hexagon AB,
46 8 601 26 27, ir@hexagon.com

Kristin Christensen, Vice President, Corporate Communications, Hexagon
AB,

1 404 554 0972, media@hexagon.com
Hexagon (NASDAQ OMX Stockholm: HEXA B) är en ledande global leverantör
av design-, mät- och visualiseringsteknologi. Våra kunder kan
designa, mäta och positionera objekt samt bearbeta och presentera
data för att ligga steget före i en föränderlig värld. Hexagons
lösningar ökar produktiviteten, höjer kvaliteten och möjliggör
snabbare, bättre operativa beslut, vilket sparar tid, pengar och
resurser. Hexagon har fler än 14 000 medarbetare i över 40 länder och
en nettoomsättning om cirka 2 400 MEUR. Våra produkter används i en
lång rad branscher, t.ex. surveying, kraft och energi, flyg och
försvar, bygg och anläggning, säkerhet, bilbranschen samt
tillverkning. Läs mer på www.hexagon.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexagon/r/tvangsinlosen-av-minoritetsaktier-i-...
http://mb.cision.com/Main/387/9551303/220330.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.