Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-15

Hexatronic Group AB: Hexatronic Group AB (publ) Delårsrapport juli - september 2017

Hexatronic Group AB (publ)

Delårsrapport juli - september 2017

(Perioden januari - september 2017 samt perioden september 2016 - september 2017)
Kvartalet (juli till september 2017) * Nettoomsättningen uppgick till 336,9 MSEK (259,2) vilket motsvarar 30 % (43
%) tillväxt under kvartalet.
* Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 42,9 MSEK
(33,2), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 12,7 % (12,8 %).
* Rörelseresultatet uppgick till 35,7 MSEK (27,7).
* Nettoresultatet uppgick till 26,8 MSEK (16,6).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 0,71 SEK (0,46).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 54,3
MSEK (31,5).

Perioden (januari till september 2017) * Nettoomsättningen uppgick till 974,4 MSEK (727,2) vilket motsvarar 34 % (40
%) tillväxt under perioden.
* Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 113,1 MSEK
(77,0), vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 11,6 % (10,6 %).
EBITDA-marginalen på rullande 12 månader var 11,4 % (9,6 %).
* Rörelseresultatet uppgick till 91,9 MSEK (62,4).
* Nettoresultatet uppgick till 66,7 MSEK (40,5).
* Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till 1,76 SEK (1,14).
* Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 77,3
MSEK (88,4).

VD-ordFortsatt stark tillväxt och lönsamhet

Kvartalet utvecklades enligt våra förväntningar med en fortsatt stark tillväxt
om 30 %, vilken nästan uteslutande var organisk. Lönsamheten om 12,7 % EBITDA
var fortsatt klart över vårt mål om 10 % men något under lönsamheten i
föregående kvartal, framförallt beroende på försäljningsmix samt stödköp av
dukt för att fullgöra våra leveransåtaganden. Kassaflödet från den löpande
verksamheten utvecklades också väl under kvartalet och uppgick till 54 MSEK.

Trots den fortsatt starka försäljningsutvecklingen begränsades vi av
tillgången till optisk fiber, vilket är en global bristvara, samt
produktionskapaciteten inom dukt. Vi bedömer att dessa faktorer kommer vara
en begränsning även under de närmaste kvartalen. För att säkerställa fortsatt
tillväxt har vi beslutat att investera i ökad produktionskapacitet inom dukt.
Vi har även säkrat ökad tillgång till optisk fiber för 2018 som ligger något
över koncernens tillväxtmål om 20 %. Vi arbetar med att ytterligare öka vår
tillgång till optisk fiber.

Våra strategiska tillväxtmarknader utvecklas väl. Det är glädjande att vi nått
en viktig milstolpe i USA. Vårt systemerbjudande, Matrix, är nu godkänt hos
en större amerikansk operatör. Vi bedömer att det kommer ta ett par kvartal
innan vi ser en materiell effekt på försäljningen men ser på sikt stor
potential.

En viktig del i vår strategi för att nå våra långsiktiga tillväxt- och
lönsamhetsmål är förvärv. Vi är också övertygade om att vi måste vara
"lokala" i de marknader vi vill växa i, dvs lokal organisation för
försäljning, distribution och potentiellt egen tillverkning. Vi genomförde
under kvartalet en organisationsförändring som skapar ökat fokus på förvärv.

Efter kvartalets utgång meddelade Patent&Marknadsdomstolen beslut i den
svenska patenttvisten med Emtelle Ltd. Domstolens beslut att förklara
Emtelles patent ogiltigt har vunnit laga kraft och är i linje med vår
förväntan.

Vi går in i årets sista kvartal med en orderstock som organiskt är 94 % större
än motsvarande tidpunkt föregående år, vilket är mycket glädjande. Den trend
vi såg i slutet av föregående kvartal, dvs att våra större kunder lägger in
stora order med betydligt längre framförhållning för att säkra sina behov,
fortsatte under kvartalet.

Vi har fortsatt en mycket positiv syn på den marknad vi verkar i, både på kort
och lång sikt, och där vi ser goda möjligheter till en fortsatt lönsam
tillväxtresa.

Välkommen att följa med,

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef Hexatronic Group AB (publ)

Händelser under kvartalet (juli - september 2017) * För att skapa förbättrade möjligheter för vidare expansion av koncernen
utsågs Martin Åberg till Vice VD i Hexatronic Group AB med ansvar för
koncernens förvärvsaktiviteter. Martin fortsätter även i sin roll som VD
för Proximion AB.
* Håkan Bäckström, tidigare Vice VD för Hexatronic Cables&Interconnect
Systems AB ("HCI") utsågs till VD för HCI. Håkan behåller sin roll som
ansvarig för Marknad och Försäljning för HCI.

Händelser efter periodens utgång * Hexatronics styrelse beslöt med stöd av årsstämmans bemyndigande om en
nyemission av 30 892 aktier. Aktierna tecknades till hälften vardera av
säljarna av aktierna i Hexatronic UK Ltd (fd. OpticReach Ltd) som
Hexatronic förvärvade i januari 2016. Betalning sker genom kvittning.
Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt var att det var fråga
om en kvittningsemission.
* Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. angående
ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende s.k. blåsfiber. Detta
bestreds av bolaget och genstämning lämnades in där bolaget yrkade att
Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt. Förhandlingar i Patent- och
Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017. Domstolen har fattat
beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen förklarade patentet
ogiltigt och således ogillat Emtelles påstående om patentintrång. Emtelle
förpliktigades att ersätta Hexatronic för nedlagda rättegångskostnader
uppgående till ca 5,1 MSEK. Domen har vunnit laga kraft.

* Bolaget beslutade att investera i ytterligare produktionskapacitet för dukt
i fabriken i Hudiksvall. Investeringen är ett led i bolagets strategi att
öka produktionskapaciteten och produktbredden för att möta en ökad
efterfrågan på bolagets produkter. Investeringen uppgår till ca 21 MSEK och
kommer ske i två etapper där den första kapacitetshöjningen kommer vara
genomförd under våren 2018 och den andra etappen kommer vara genomförd
under hösten 2018.
This information is information that Hexatronic Group AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 CET 15 November 2017.
För eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070 - 650 34 00
· Lennart Sparud, Finansdirektör Hexatronic Group, 070 - 558 66 04

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och
levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på
den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av
innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv
fiberoptik med globala varumärken som
Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix,
DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®
. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge,
Finland, Storbritannien, Kina, Nya Zeeland och USA.
Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO
.
För mer information, se
www.hexatronicgroup.com

.
Hexatronic Group Dela?rsrapport juli-september 2017
http://hugin.info/160551/R/2149880/825135.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.