Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-17

Hexatronic Group AB: Hexatronic Group AB (publ) - Kommuniké från årsstämma 2015

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 17 november 2015

Kommuniké från årsstämma den 16 november 2015

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades av årsstämman
avseende verksamhetsåret 2014-09-01 - 2015-08-31.

· Resultat- och balansräkning, samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning, fastställdes.

· Stämman beslutade att vinsten skulle behandlas enligt styrelsens
förslag att överföra vinsten i ny räkning.

· Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.

· Styrelsen skall, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, bestå
av fem ordinarie ledamöter samt en suppleant.

· Ersättning till styrelsen skall utgå med 250 000 kr till
styrelseordförande och 100 000 kr per styrelseledamot till de
styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

· Ersättning till revisionskommittén skall utgå med 60 000 kr till
kommitténs ordförande och 40 000 kr till revisionskommitténs andra ledamot.

· Ersättning till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

· Styrelsen skall för tiden intill nästa årsstämma har avhållits bestå
av:
· Göran Nordlund, (omval) - styrelseordförande
· Gert Nordin (omval)
· Erik Selin (omval)
· Anders Persson (omval)
· Malin Persson (omval)
· Erik Fischbeck (omval) - styrelsesuppleant

· Stämman valde PwC AB som revisionsbolag med huvudansvarig revisor
Johan Palmgren.

· Fastställde principer för utseende av ledamöter till valberedningen.

· Beslutades om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

· Beslutades att införa ett incitamentsprogram genom riktad emission av
högst 1 000 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna skall
tillkomma vissa ledande befattningshavare och anställda nyckelpersoner inom
koncernen.

· Styrelsen bemyndigades att, i enlighet med styrelsens förslag, med
eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera
tillfällen, för tiden intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av
maximalt 3 000 000 aktier.
Vid årsstämman var ca 49 procent av Hexatronics aktier och röster
representerade.
Hisings Backa 17 november 2015

Henrik Larsson Lyon
VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:
· Göran Nordlund, Styrelseordförande Hexatronic Group, 070-433 13 20
· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, 070-650 34 00
www.hexatronicgroup.com

Hexatronic Group AB (publ) är en svensk koncern med fokus på system- och
produktlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic erbjuder ett
brett sortiment av system- och produktlösningar för infrastruktur inom passiv
fiberoptik med globala varumärken som
Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate® och Wistom
. I koncernen finns de svenska bolagen Hexatronic Cables&Interconnect Systems
AB (Hudiksvall,
www.hexatronic.com), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg,
www.hexatronic.se)

, Memoteknik AB (Skellefteå,
www.memoteknik.se)

, The Blue Shift AB (Stockholm,
www.blueshift.se)

, TD Fiberoptik Örebro AB (Örebro,
www.tdfiberoptik.se)

, och Proximion AB (Kista,
www.proximion.com)

samt de utländska dotterbolagen
Hexatronic AS (Oslo,
www.tdfiberoptikk.no), Hexatronic US Inc. och Hexatronic Tianjin Trading Co.,
Ltd. Alla bolag inom
koncernen utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och
systemlösningar främst inom fiberkommunikation. Hexatronic marknadsför sina
system- och produktlösningar till operatörer, telekomföretag, nätägare,
distributörer samt systemintegratörer globalt. Koncernen har egna
försäljningskontor och/eller dotterbolag i Sverige, Norge, Finland, Kina,
Storbritannien samt USA. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har
ca 230 anställda. Koncernen är listad på Nasdaq First North under tickern
HTRO.
För mer information se
www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic Group AB (publ) Kommuniké från årsstämma 2015
http://hugin.info/160551/R/1967503/718808.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1967503

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.