Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-29

Hexatronic Group AB: Hexatronic Group etablerar dotterbolag i USA

Hexatronic Group AB (publ)

556168-6360

Pressmeddelande 29 september 2015

Hexatronic Group etablerar dotterbolag i USA

Hexatronic Group, en ledande leverantör av passiva fiberoptiksystem och
produkter, tillkännager idag etableringen av ett amerikanskt dotterbolag,
Hexatronic US Inc. Dotterbolaget kommer stödja marknadsförings- och
säljaktiviteter i regionen.

Etableringen av det amerikanska dotterbolaget möjliggör för Hexatronic att
stödja regionen och den amerikanska marknaden med egna, lokala resurser. Man
har även möjlighet att erbjuda nya kunder den kompetens och erfarenhet som
krävs i olika uppstartsprojekt baserat på Hexatronics systemlösningar,
inklusive deras kompletta produktportfölj.

I tillägg kommer Hexatronic US Inc att erbjuda system- och
installationsutbildning för systemen Ribbonet® och Micronet, samt uthyrning,
service och reparation av Ribbonet® ABF installationsutrustning i
Nordamerika.

"Intresset för fiberoptiksinfrastruktur i Nordamerika växer, speciellt i USA.
I kombination med vårt existerande distributionsnav ser vi denna etablering
som ett naturligt steg i expansionen utanför vår hemmamarknad och in på den
Nordamerikanska marknaden", säger Henrik Larsson Lyon, VD på Hexatronic Group
AB.

"Etableringen av en egen enhet och en lokal organisation sänder ett starkt
budskap till våra partners, operatörer, nätverksägare och installatörer i
regionen att de kan känna sig trygga med att välja våra unika systemlösningar
inom air blåsfiber och mikrokabel.", säger Per-Anders Eriksson, Regional
Business Director på Hexatronic US Inc.

Hisings Backa 29 september 2015

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

English version:

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Press Release September 29, 2015

Hexatronic Group Establishes U.S. Subsidiary

Hexatronic Group, a leading provider of passive fiber optic systems and
products, today announces the establishment of a new U.S. subsidiary,
Hexatronic US Inc. from which it will support the marketing and sales
activities in the region.

The establishment of the US subsidiary allows Hexatronic to have its own local
resources to support the region and the US market, and to offer new customers
the required competence and experience in their various start-up projects
based on Hexatronic's system solutions including the complete product
portfolio of Hexatronic. In addition, Hexatronic US Inc will offer system and
installation training of the Ribbonet® and Micronet systems, as well as
rental, service and repair of the Ribbonet® ABF installation tool in North
America.

"There is a growing interest in the fiber optic infrastructure area in North
America and in especially the US market. We see this, in combination with our
existing local distribution hub, as a natural step to expand our business
outside of our home markets and into the growing North American market," says
Henrik Larsson Lyon CEO of Hexatronic Group.

"The establishment of our own entity and local organization will send a clear
message to our partners, the operators, network owners and
contractors/installers in the region, that they with confidence could select
to work with our unique system solutions in the air blown fiber and micro
cable areas," says Per-Anders Eriksson, Regional Business Director of
Hexatronic US Inc.

Hisings Backa, September 29, 2015

Henrik Larsson Lyon

CEO Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta/For more information, please contact:

Henrik Larsson Lyon,

Verkställande Direktör Hexatronic Group AB (publ)/CEO Hexatronic Group AB
(publ)

Tel: +46 70 650 34 00

E-mail:henrik.lyon@hexatronic.com

Hexatronic Group AB

Org nr 556168-6360

Exportgatan 47 B

S-422 46 Hisings Backa

Tel: +46 70 650 34 00

www.hexatronicgroup.com

Hexatronic Group AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen
Hexatronic Cables&Interconnect Systems AB i Hudiksvall,
www.hexatronic.com, Hexatronic Elektronik och Data AB i Göteborg,
www.hexatronic.se, Memoteknik AB i Skellefteå,
www.memoteknik.com, The Blue Shift AB i Stockholm,
www.blueshift.se, Proximion AB i Kista,
www.proximion.comoch Tele&Datanät Fiberoptik i Örebro AB i Örebro,
www.tdfiberoptik.commed dotterbolaget TD Fiberoptikk AS i Oslo,
www.tdfiberoptikk.no. Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar,
marknadsför och levererar
system, produkter och komponenter för bredbandskommunikation. Bolagen säljer
sina produkter till operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och
systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg och har idag ca 230 st
anställda. Hexatronic omsatte ca 500 MSEK under räkenskapsåret 2013/14 med en
EBITDA-marginal på

12 %. Koncernen är listad på Nasdaq First North under tickern HTRO. Bolagets
Certified Advisor (CA) är Redeye AB. För mer information se
www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic Group AB (publ) is a technology group. The Group includes the
companies Hexatronic Cables&Interconnect Systems AB in Hudiksvall,
www.hexatronic.com, Hexatronic Elektronik och Data AB in Gothenburg,
www.hexatronic.se, Memoteknik AB in Skellefteå,
www.memoteknik.se, The Blue Shift AB in Stockholm,
www.blueshift.se, Proximion AB in Kista,
www.proximion.comand Tele&Datanät Fiberoptik in Örebro AB in Örebro,
www.tdfiberoptik.comwith its subsidiary company TD Fiberoptikk AS in Oslo,
www.tdfiberoptikk.no. Most of The Group's companies develop, market and
deliver systems, products
and components for broadband communication. The companies sell their products
to operators, telecom companies, network owners, dealers and system
integrators. The Group has its headquarters in Gothenburg and has
approximately 230 employees. Hexatronic had a turnover of approximately 500M
SEK in the fiscal year 2013/14 with an EBITDA margin of 12 %. The Group is
listed on Nasdaq First North under the ticker HTRO. The company's Certified
Advisor (CA) is Redeye AB. For more information visit
www.hexatronicgroup.com.

Hexatronic Group etablerar dotterbolag i USA
http://hugin.info/160551/R/1955374/712002.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire

HUG#1955374

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.