Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-03

HEXPOL: Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 - Fortsatt tillväxt och starka marginaler

· Försäljningen ökade med 11 procent till 2 596 MSEK (2 331).
· Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 456 MSEK (344**).
· Rörelsemarginalen ökade till 17,6 procent (14,8**).
· Resultat efter skatt ökade med 32 procent till 326 MSEK (248).
· Resultat per aktie ökade med 32 procent till 0,95 SEK (0,72).
· Det operativa kassaflödet ökade till 562 MSEK (517).

Helår 2015 - Mycket stark tillväxt och starka marginaler

· Försäljningen ökade med 26 procent till 11 229 MSEK (8 919).
· Rörelseresultatet ökade med 35 procent till 1 964 MSEK (1 456**).
· Rörelsemarginalen ökade till 17,5 procent (16,3**).
· Resultat efter skatt ökade med 33 procent till 1 393 MSEK (1 048).
· Resultat per aktie ökade med 33 procent till 4,05 SEK (3,05).
· Integrationen av de under 2014/2015 förvärvade enheterna (Kardoes,
Vigar Rubber Compounding, Portage Precision Polymers och RheTech
Thermoplastic Compounding) genomfördes framgångsrikt.

· Det operativa kassaflödet ökade till 2 185 MSEK (1 676).
· Årsstämmans beslut om en aktiesplit 10:1, där varje aktie delas
upp i tio aktier, genomfördes i maj.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,70 SEK per aktie (1,20), en
ökning med 42 procent.

VD-kommentar

"Det fjärde kvartalet 2015 var återigen ett starkt kvartal för
HEXPOL-koncernen - vårt i särklass bästa fjärde kvartal. Koncernens
försäljning ökade med 11 procent och vårt rörelseresultat ökade
kraftigt, +33 procent, samtidigt som det operativa kassaflödet
återigen var mycket starkt, 562 MSEK. Vi hade stark
försäljningstillväxt främst tack vare våra (under 2014 och 2015)
förvärvade enheter och positiva valutaeffekter. Försäljningen har
påverkats negativt av att försäljningspriserna har varit väsentligt
lägre då priserna på våra huvudsakliga råmaterial har varit
väsentligt lägre än motsvarande kvartal föregående år.
Volymutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år var
positiv i samtliga geografiska regioner och under kvartalet var
priskonkurrensen fortsatt stark på samtliga marknader.

Under 2015 har vi fortsatt att förbättra våra marknadspositioner och
integrationen av de förvärvade enheterna har genomförts
framgångsrikt. Vår finansiella ställning är fortsatt mycket stark och
med en nettokassa på 454 MSEK är vi väl rustade för fortsatt
expansion. I början av året slutfördes förvärvet av RheTech
Thermoplastic Compounding och verksamheten har utvecklats enligt
plan."

Georg Brunstam, VD och Koncernchef

** Inklusive förvärvs-, integrations- och omstruktureringskostnader
(Vigar) 38 MSEK

För mer information kontakta:

Georg Brunstam, VD och Koncernchef
Tel: 46 708 55 12 51

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: 46 705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala
positioner inom avancerade polymera blandningar (Compounding),
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och
gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).
Kunderna är i huvudsak OEM-tillverkare av plattvärmeväxlare och
truckar, den globala fordonsindustrins- och verkstadsindustrins
systemleverantörer, energisektorn samt tillverkare av medicinteknik.
Koncernen är organiserad i två affärsområden, HEXPOL Compounding och
HEXPOL Engineered Products. HEXPOL-koncernens försäljning 2015
uppgick till 11 229 MSEK. HEXPOL-koncernen har cirka 3 900 anställda
i elva länder. Ytterligare information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) kan
vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden
och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 3 februari 2016.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexpol/r/bokslutskommunike-2015,c9906439
http://mb.cision.com/Main/1100/9906439/472053.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.