Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-26

HEXPOL: Delårsrapport januari - september 2017

Tredje kvartalet 2017 - Ökad försäljning och starkt resultat

· Försäljningen ökade med 7 procent till 2 936 MSEK (2 742).
· Rörelseresultatet uppgick till 470 MSEK (475).
· Rörelsemarginalen uppgick till 16,0 procent (17,3).
· Resultat efter skatt uppgick till 333 MSEK (339).
· Resultat per aktie uppgick till 0,97 SEK (0,98).
· Det operativa kassaflödet uppgick till 534 MSEK (585).

Jan-sep 2017 - Ökad försäljning och högre resultat

· Försäljningen ökade med 14 procent till 9 304 MSEK (8 126).
· Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 1 519 MSEK (1 437).
· Rörelsemarginalen uppgick till 16,3 procent (17,7).
· Resultat efter skatt ökade till 1 078 MSEK (1 023).
· Resultat per aktie ökade med 5 procent till 3,13 SEK (2,97).
· Det operativa kassaflödet uppgick till 1 392 MSEK (1 490).
· Mikael Fryklund utsedd till VD och Koncernchef, tillträdde 1 juli.
· I början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd
amerikansk Rubber Compounder.

· Den 31 mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding enhet i
Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa.

VD-kommentar

"Det tredje kvartalet 2017 var ytterligare ett starkt kvartal.
Försäljningen ökade med 7 procent till 2 936 MSEK och
volymutvecklingen var positiv. Under kvartalet har priserna på våra
huvudsakliga råmaterial varit stabila och priskonkurrensen var
fortsatt stark på samtliga marknader. Försäljningen var fortsatt bra
till fordonsrelaterade kunder och förbättrades till kunder inom
verkstads- och allmän industri. Valutaeffekterna påverkade såväl
försäljningen som resultatet negativt. Resultat per aktie uppgick
till 0,97 SEK (0,98). Det operativa kassaflödet var starkt och
uppgick till 534 MSEK.

Perioden januari-september var stark med positiv volymutveckling.
Försäljningen ökade med 14 procent och resultat per aktie ökade med 5
procent. I slutet av mars förvärvades Trelleborgs Rubber Compounding
enhet i Tjeckien, en välkänd Rubber Compounder i centrala Europa. I
början av april förvärvades Valley Processing, en välkänd amerikansk
Rubber Compounder. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi
är väl rustade för fortsatt expansion."

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef

För mer information kontakta:

Mikael Fryklund, VD och Koncernchef
Tel: +46 (0)40 25 46 61

Karin Gunnarsson, Ekonomi- och finanschef/ IR-ansvarig
Tel: +46 (0)705 55 47 32

HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala
positioner inom avancerade polymer compounds (Compounding),
packningar för plattvärmeväxlare (Gaskets) samt hjul i plast och
gummimaterial för truck- och länkhjulsapplikationer (Wheels).
Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins
systemleverantörer, bygg- och anläggningsindustrin, energi-, olje-,
och gassektorn, tillverkare av medicinteknik, samt OEM-tillverkare av
plattvärmeväxlar och truckar. Koncernen är organiserad i två
affärsområden, HEXPOL Compounding och HEXPOL Engineered Products.
HEXPOL-koncernens försäljning 2016 uppgick till 10 879 MSEK.
HEXPOL-koncernen har cirka 4 400 anställda i elva länder. Ytterligare
information finns på www.hexpol.com.

Detta pressmeddelande utgör sådan information som HEXPOL AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08:00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hexpol/r/delarsrapport-januari---september-201...
http://mb.cision.com/Main/1100/2376030/742057.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.