Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Hexpol ökar omsättningen trots pandemin

Cirka 10 aktieägare representerade cirka 66 % av rösterna (tillsammans med poströster) i bolaget hade tagit sig till stämman på Malmö börshus. Ordförande Georg Brunstam hälsade den lilla skara av ägare välkomna till stämman.

Peter Rosen som tagit över som tillfällig VD efter att Mikael Fryklund fick lämna efter cirka 1000 dagar på posten föredrog höjdpunkterna från bolagets Q1-rapport. Kvartalet visade på en försäljning om drygt 4 miljarder. Jämfört med samma period året innan ökade försäljningen med 10 % medan resultatet var på samma nivå. Organiskt minskade dock försäljningen med 10 %. Under kvartalets två första månader såg vi begränsad påverkan från Covid-19 pandemin i världen. Under mars månad blev påverkan dock mer tydlig i samband med att till exempel fordonsindustrin till stor del stängde ner sin produktion, inte minst i Europa och USA.

När vi ser framåt är det uppenbart att Covid-19 pandemin och de åtgärder som vidtagits runt om i världen kommer ha en stor negativ påverkan på efterfrågan framöver, inte minst under andra kvartalet 2020. För närvarande är i stort sett alla våra fabriker öppna och vi upplever inga signifikanta problem med vare sig råvaruförsörjning eller leverans av varor till våra kunder.

Aktiespararnas representant Victor Johansson förde fram att Aktiespararna förordar att bolaget går över till en hybridstämma så att fler aktieägare har möjlighet att delta på stämman.

Victor Johansson frågade om Hexpol ser några affärsmöjligheter för kopplade till Covid-19. Peter Rosen svarade att han anser att Hexpol är ett av de finansiellt starkare bolagen i branschen varför det sannolikt kan innebära att möjligheterna för Hexpol att förvärva sannolikt kommer att förbättras efter pandemin.

Victor Johansson undrade även vad det lägre oljepriset innebär för Hexpol. Peter Rosen menade att det under kvartalet var marginell påverkan. Under Q2 kommer det sannolikt få större genomslag, men bolagets råmaterial har inte någon direkt koppling till oljepriset.

Hexpols rörelsemarginal har gått ned sedan 2016. VD menar att det är kopplat till att förvärvade bolag haft en lägre marginal. Vinsten per aktie ökar dock. Victor Johansson undrade hur Hexpol ska kunna få till organisk tillväxt. Peter Rosen svarade att det handlar om att få till mer försäljning till befintliga kunder och också försöka övergå till försäljning av mer högmarginalprodukter.

Största händelsen för Hexpol 2019 var förvärvet av Preferred Compounding i USA med tillverkning i fem enheter i USA och Mexiko. Förvärvet är bolaget hittills största som stärker den globala positionen i form av nya applikationskunskaper. Victor Johansson undrade om förvärvet kan innebära samordningsvinster mellan fabrikerna i USA och i förlängning stängning av fabriker. Peter Rosen sa att man ifjol stängdes två enheter i USA och man har inte kommunicerat stängning av ytterligare verksamheter, men det är något som löpande ses över.

Hexpol har ett gediget hållbarhetsarbete som beskrivs i årsredovisningen. Victor Johansson undrade vilka de största hållbarhetsriskerna är i bolaget. VD Peter Rosen förklarade att bolaget löpande tittar på hur man kan ställa om till mer hållbara och gröna material men att bolagets råmaterial innebär stora miljöbelastningar. Rosen lyfte ett positivt exempel där man återför kundens vulkade gummispill till produktionen.

Stämman beslutade att ingen utdelning skulle lämnas för 2019. Styrelsens ambition är dock att en extra bolagsstämma kan besluta om det kommunicerade utdelningsförslag om 2,30 kr per aktie. Stämman beslutade också om oförändrade styrelsearvoden.

Aktiespararna röstade nej till förslaget avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare eftersom den rörliga kontantersättningen kan uppgå till 130 % av den fasta årliga kontantlönen. Aktiespararna är generellt sett negativa till stora rörliga kontantersättningar och menade att 130 % är en alltför hög nivå.

Hexpol är en polymertillverkare som bland annat tillverkar packningar till väremväxlare och hjul till truckar. Deras polymerblandningar används dessutom i tillverkning av en mängd andra produkter. Kunderna är i huvudsak den globala fordons- och verkstadsindustrins systemleverantörer, bygg- och anläggningsbranschen, transport-, energi-, olje- och gassektorn, konsumentsektorn, kabelindustrin och tillverkare av medicinteknik. Koncernen är organiserad i två affärsområden compounding och engineered products och har 53 tillverkande enheter. Koncernens försäljning 2019 uppgick till 15 508 MSEK och har cirka 5 100 anställda i fjorton länder.

Bevakare: Victor Johansson

Författare Bolagsbevakningen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.