Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-10

Hifab Group AB: HIFAB GROUP AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2016

JANUARI - MARS, FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG

· Nettoomsättningen uppgick till 110,6 (114,3) MSEK.

· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -0,2 (0,7) MSEK.

· Resultat efter finansiella poster uppgick till -0,4 (0,6) MSEK.

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,01) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET

NYEMISSION AVSLUTAD
Den pågående nyemissionen avslutades och registrering gjordes den 28
januari 2016.

PATRIK SCHELIN, ny CEO på Hifab
1 mars 2016 tillträdde Patrik Schelin som verkställande direktör och
koncernchef för Hifab Group AB. Patrik kommer närmast från
teknikkonsultföretaget Ramböll, där han arbetat under 16 år och
senast varit divisionschef för Transport i Sverige, vilket inkluderar
infrastruktur och samhällsbyggnad.

HIFAB INTERNATIONAL I ÖSTAFRIKA

Hifab International har erhållit ett uppdrag att göra en riskbedömning
åt Swedfund i samband med deras utvärderingsprocess för en möjlig
investering i Östafrika. Risker som inventeras och bedöms är i
huvudsak relaterade till kostnader och tidsåtgång för genomförandet
av det potentiella projektet, något Hifab är väl lämpade att göra
efter många uppdrag i Östafrika.

OLYCKSFRI ARBETSPLATS PÅ AKADEMISKA HUS

Som ett av Sveriges största fastighetsbolag är Akademiska Hus en
viktig aktör med att utveckla byggbranschen till en säkrare plats att
arbeta på. Olycksfri arbetsplats är ett av Akademiska Hus fyra
hållbarhetsmål som de kommer att sätta stort fokus på under 2016.
Hifab kommer att fungera som operativ projektledare för projektet
"olycksfri arbetsplats". Det innebär att driva ett aktivt
förändringsarbete i Akademiska hus organisation inom
Arbetsmiljöområdet. Ett flertal åtgärder planeras nu för att öka
säkerhetskulturen på Akademiska Hus och deras entreprenörers
arbetsplatser.

HIFAB INTERNATIONAL UTVÄRDERAR I UTVECKLINGSLÄNDER

Hifab International har också blivit engagerade att göra utvärdering
av några pågående utvecklingsprojekt i utvecklingsländer. Det första
genomfördes och avslutades under Q4 2015, och det andra och större
uppdraget pågår under hela 2016.

NY TUNNELBANA MELLAN AKALLA OCH BARKARBY

Stockholm växer med ca 40 000 personer om året. Enligt planerna för
den framtida Stockholmsregionen pekas Barkarby-Jakobsberg ut som en
så kallad regional stadskärna med bostäder, verksamheter och
kollektivtrafik. Utbyggnaden av tunnelbanan är en förutsättning för
områdets utveckling. Tunnelbanans Blå linje ska förlängas från Akalla
till Barkarby station - en viktig knutpunkt för framtidens resenärer.
Runt den nya stationen Barkarbystaden växer en helt ny stadsdel fram
och Hifab är med som projektledare.

HÅLLBARHET & ATT GÖRA AVTRYCK

Hållbarhetsarbete brukar handla om att minska sina avtryck vad gäller
klimatet, att ha en affär som genererar långsiktig avkastning och att
sociala frågor får ett tydligt fokus. Vi på Hifab tar nu sats för att
göra avtryck i bygg- och fastighetsbranschen genom ett fokuserat
arbete med hållbarhet, för vår egen verksamhet men framför allt för
våra kunder. Som ansvarig för arbetet har vi utsett Fredrik
Holmström. Fredrik som tidigare varit regionchef tillträdde rollen
som hållbarhetschef 1 april

HIFAB PÅ BROMMA FLYGPLATS
Nya Bromma Stockholm Airport är viktig för framtiden.
Stockholmsregionen är Sveriges kanske viktigaste tillväxtmotor.
Därför kommer flyget till och från Bromma under överskådlig tid att
vara en mycket viktig faktor för att underlätta tillväxten och
tillgängligheten i Sverige. Hifab har fått uppdrag att arbetsleda
byggnationen och flytten av pir A på Bromma flygplats. För att uppnå
så begränsad störning som möjligt när det gäller flödet på
flygplatsen, kommer montaget av den nya piren att utföras under
semestertiden.

HIFAB ÄR MED OCH UTVECKLAR EN GRÖN OCH NÄRA STORSTAD I GÖTEBORG

Området på Skeppsbron i Göteborg står inför stora förändringar under
de kommande åren och visionen är att platsen skall bli göteborgarnas
nya, centrala mötesplats vid älven. En plats med spännande utbud av
butiker och restauranger, där människor bor, träffas och njuter av
älven och det livliga kajstråket. Ett av de pågående projekten just
nu är ombyggnation och delvis rivning av fastigheten Skeppsbron 4,
uppförd år 1914. Det som ska utföras i projektet är rivning av en
flygel samt restaurangkök, ombyggnation i resten av fastigheten samt
grundförstärkning. Hifabs uppdrag är att genomföra miljöinventering,
fuktutredning, undersökning av föroreningar i källare och runt om
byggnaden, samt undersökning möjligheter till materialåteranvändning.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
CFO Elisabeth Brattlund Hifab Group AB
Telefon 010-476 60 00

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar
utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX
First North. Koncernen har ca 400 medarbetare fördelade på 10 kontor
i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifabs är verksamt inom bygg,
miljö och bistånd och omsätter ca 450 MSEK. Hifabs Certified Adviser
är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/hifab-group-ab--publ-delarsra...
http://mb.cision.com/Main/2327/2005390/513397.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.