Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-11-07

Hifab Group AB: Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari?-?september 2017

Juli - september, tredje kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 89,9 (109,2) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 0,7 (0,4) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5 (0,4) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,00) SEK.

Januari - september 2017 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 327,7 (343,8) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till 9,9 (3,4) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till 9,3 (1,8) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till 0,12 (0,02) SEK.

VD-rapport

Det säsongsmässigt alltid svaga tredje kvartalet med semesterperiod
samt en arbetsdag mindre i år jämfört med föregående år uppvisar ett
förbättrat resultat, trots en omsättningsminskning.

Det omfattande och strukturerade förbättringsarbetet som genomförts
under senaste året har bidragit till en ökad effektivitet och att
resultatet kan hållas uppe.

Omsättningsminskningen är huvudsakligen kopplad till
utlandsverksamheten som bromsats upp under året, vilket tidigare
meddelats. Orsaken är senarelagda projektstarter och förskjutna
upphandlingar i några uppdrag. Dessa uppdrag är nu kontrakterade och
uppstartade och förväntas ge volym under fjärde kvartalet i år och
framåt.

I utlandsverksamheten har vi ett stort antal projektanställda som gör
oss dynamiska och kostnadseffektiva när vi snabbt behöver bromsa
eller utöka resurser. Den flexibiliteten visar sig i att antalet
årsanställda är något mindre under perioden jämfört med föregående
år.

Konkurrensen om kompetenta medarbetare är fortsatt en utmaning för
branschen och för Hifab. Under perioden har vi förstärkt oss med
flera duktiga och erfarna medarbetare. Bland dessa har vi anställt
Malin Sandkulla som ny HR-chef och Markus Olofsson som ny
Marknadsområdeschef för vår verksamhet i norra Sverige. Både Malin
och Markus ingår i koncernledningen där dom tillför gedigen kompetens
och erfarenhet i vår strävan att säkerställa vår position som
marknadens främsta projektledningsföretag, våra kunders och
medarbetares förstahandsval.

Orderingången för både den Svenska och den internationella
verksamheten är något bättre än motsvarande period föregående år.

Den Svenska marknaden bedöms fortsatt stark och stabil med viss
uppbromsad tillväxt inom främst bostadssegmentet. Internationella
marknaden där Hifab är verksam bedöms som fortsatt stark och stabil.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Energikonsult för Locum

Locum genomför löpande energikartläggningar, energideklarationer m.m.
i sitt fastighetsbestånd på ca 2 miljoner kvadratmeter. Med start
under hösten 2017 kommer Hifab i samarbeta med Locum att genomföra
ett arbete med målsättningen att ta fram en så kostnadseffektiv
arbetsprocess som möjligt och se över samordning av de tre områdena -
energikartläggningar, energideklarationer och OVK. En
nulägeskartläggning av befintligt mediestatistikprogram kommer också
att ske, detta för att se över eventuella brister och potentiella
förbättringsområden.

BREEAM-certifiering av Vacses fastighetsbestånd

Vacse är en aktör inom segmentet samhällsfastigheter och har bl.a.
specialfastigheter såsom polishus, häkten och tingsrätter runt om i
Sverige. Under 2017-2018 ska Vacse certifiera hela sitt
fastighetsbestånd enligt det brittiska miljöcertifieringssystem
BREEAM in use. Certifieringen gör att ägarna får en fastighet som
starkt bidrar till en bättre miljö och detta är ett steg i Vacses
hållbarhetsarbete. I projektet är Hifab involverad som experter och
har tre konsulter som är certifierade assessorer.

Nationellt ramavtal med Statens institutionsstyrelse

Hifab har tecknat ett ramavtal med Statens institutionsstyrelse vars
verksamhet är av stor vikt för barn och unga i behov av vård och
stöd. Verksamheten befinner sig i en expansiv fas och kompletterar nu
främst befintliga institutioner med nya och renoverade lokaler. Hifab
har projektledningsuppdrag vid planerade tillbyggnationer i Kalix,
Hässleholm, Lidköping och Uddevalla. Ramavtalet avser projekt- och
byggledning och är ett nationellt avtal som löper under två år med
option om två års förlängning.

Nya chefer

Sedan augusti är Malin Sandkulla ny HR-chef på Hifab. Malin kommer
närmast från en roll som nordisk HR-direktör på Intertek och tidigare
HR-chef för Energo samt HR-Businesspartner på WSP och Sweco. Malin är
utbildad personalvetare/civilekonom och elektroingenjör. I sin roll
kommer Malin bland annat fokusera på att göra bra chefer bättre samt
att skapa engagerade medarbetare.

Sedan september är Markus Olofsson ny marknadsområdeschef för Hifabs
verksamhet i norra Sverige och även avdelningschef på Umeåkontoret.
Markus Olofsson kommer närmast från Pon Equipment där han varit
region- och teknikchef. Han har även arbetat som kvalitets- och
miljöchef. Markus har tidigare erfarenhet från GE Healthcare som
produktionstekniker, projektledare och marknad- och
försäljningsansvarig.

Hifab har rekryterat Kristina Haraldsson som ny avdelningschef i
Stockholm för området Energi. Kristina är verksam inom förnybar
energi, energisystem och hållbarhet. Hon har en lång och bred
erfarenhet av hållbar utveckling inom olika samhällssegment. Kristina
har drivit eget konsultföretag, SustainAgility, varit konsultchef med
inriktning strategiska energi- och miljöfrågor på ÅF, varit
hållbarhetschef på PostNord samt forskat inom energilager.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
CFO Elisabeth Brattlund Hifab Group AB
Telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 november 2017
kl.09:00 CET.

Hifab erbjuder projektledning och rådgivning globalt för hållbar
utveckling. Hifab grundades redan 1947 och är noterat på NASDAQ OMX
First North. Koncernen har ca 350 medarbetare fördelade på 10 kontor
i Sverige och 3 dotterbolag utomlands. Hifab är verksamt inom bygg,
miljö och bistånd och omsätter ca 475 MSEK. Hifabs Certified Adviser
är Remium Nordic AB.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/hifab-group-ab--publ--delarsr...
http://mb.cision.com/Main/2327/2383474/747116.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.