Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Hifab Group AB: Hifab Group AB (publ.) Delårsrapport för januari - september 2019

Juli - september, tredje kvartalet, i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 75,0 (85,2) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -5,8 (1,0) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -5,7 (0,8) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,08 (0,00) SEK.

Januari - september 2019 i sammandrag

· Nettoomsättningen uppgick till 258,4 (301,5) MSEK.
· Rörelseresultatet i verksamheten uppgick till -9,5 (10,1) MSEK.
· Resultat efter finansiella poster uppgick till -9,7 (10,3) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,13 (0,13) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser, utöver vad som framgår av VD-rapporten,
finns att rapportera.

VD-rapport

Vårens störningar i projektverksamheten, med stoppade och senarelagda
uppdrag, har haft fortsatt påverkan under hösten. Trots en stark
marknad kan vi konstatera att marknadsarbetet för att hantera dessa
störningar tar längre tid och att det krävs en ökad marknadsnärvaro
för att lyckas, vilket vi mobiliserar för. Vi kan också konstatera
att beslutsprocesser hos kunderna för att starta nya uppdrag tar
längre tid och att uppbromsningar sker för att parera för ändrade
förutsättningar.

Följden har blivit en fortsatt omsättningsminskning och tillsammans
med den pågående tillväxtsatsningen visar vi ett negativt resultat
under tredje kvartalet. Detta har inneburit en temporär
effektivitetsminskning med lägre debiteringsgrad, vilket är den
huvudsakliga orsaken till resultatförsämringen, jämfört med
föregående år.

Omsättningsminskningen avser huvudsakligen den utländska verksamheten
där vi under det senaste året genomfört en omställning med förändrad
projektportfölj och anpassad organisation.

Tillväxtsatsningen pågår enligt vår långsiktiga plan med mål att
stärka marknadspositionen i Sverige, främst genom organisk tillväxt.

Så här långt har satsningen överträffat förväntningarna med kraftig
organisk tillväxt, främst i Mellansverige, på orter med långsiktigt
stark marknad och hög efterfrågan på våra tjänster. Per dags dato har
82 medarbetare anställts sedan årsskiftet, varav 81 redan har börjat.
Initialt har vi haft kostnader runt dessa rekryteringar. Samtidigt
som rekryteringstakten har ökat fortsätter personalomsättningen att
minska vilket gör att tillväxttakten nu ökar.

Orderstocken i den svenska verksamheten har förbättrats jämfört med
motsvarande period föregående år. Marknadsläget för den svenska
verksamheten bedöms som fortsatt god inom de områden där Hifab är
verksamt. Under kommande år förväntas en dämpad tillväxttakt i
Sverige som kommer påverka byggandet, främst inom bostadssektorn.
Nedgången i nyproduktion av bostäder sker från en hög nivå och
förväntas kompenseras till stor del av ökat byggande av lokaler och
anläggningar/infrastruktur.

Orderstocken i den internationella verksamheten har förbättrats
betydligt till 142 MSEK, vilket är 45% bättre jämfört med föregående
period. Det är främst projekt inom elkraft och elektrifiering som
ökat. Framöver bedömer vi den internationella marknaden som fortsatt
stark där Hifab är verksam i Asien och Afrika.

Tillväxtsatsningen tillsammans med förbättrad orderstock ger oss en
stabil grund med positiv effekt genom ökad omsättning och förbättrat
resultat redan under kommande kvartal.

Framöver fortsätter vi med ett tydligt marknadsfokus enligt vår
långsiktiga plan och ser fram mot en spännande tid med tillväxt och
förstärkt marknadsposition i Sverige.

För ytterligare information kontakta
CEO Patrik Schelin Hifab Group AB
telefon 010-476 60 00

Denna information är sådan information som Hifab Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 november 2019 kl. 09.00 CET.

Hifab erbjuder tjänster för projektledning och strategisk rådgivning
inom bygg- och anläggningsbranschen. Hifab grundades redan 1947 och
är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen har ca 300
medarbetare fördelade på 12 kontor i Sverige, 2 internationella
kontor och projektverksamhet i ett tiotal länder. Omsättningen är ca
400 MSEK. Hifabs Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Tel:
+46 8 5030 1550. E-post: CA@mangold.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hifab-group-ab/r/hifab-group-ab--publ--delars...
https://mb.cision.com/Main/2327/2953765/1135784.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.