Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-25

HiQ International: Kallelse till årsstämma i HiQ International AB (publ)

Styrelsen i HiQ International AB kallar till årsstämma enligt bifogad
kallelse. Årsstämman äger rum tisdagen den 26 mars 2019 klockan 10.00
i bolagets lokaler på Katarinavägen 15, 7 tr, i Stockholm.

På årsstämman kommer bland annat följande förslag att behandlas:

· Styrelsens förslag till utskiftning till aktieägarna genom
aktiesplit 2:1 kombinerat med ett obligatoriskt inlösenförfarande.
Förfarandet innebär att varje aktie delas upp i en ordinarie aktie
och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer att inlösas till 3,35 kr
per aktie.

· Valberedningens förslag till omval styrelseledamöterna; Gunnel
Duveblad, Susanne Ehnbåge, Ulrika Hagdahl, Erik Hallberg, Raimo Lind
och Lars Stugemo. Därtill nyval av Ann Hellenius. Ken Gerhardsen har
meddelat valberedningen att han avböjer omval. Till styrelsens
ordförande föreslås omval av Gunnel Duveblad.

· Valberedningens förslag till omval av KPMG till bolagets revisor.

· Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid
var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

· Styrelsens förslag att besluta om emission av högst 1 000 000
teckningsoptioner. Teckningsrätten skall tillkomma bolaget eller det
helägda dotterbolaget HiQ Stockholm AB, som skall överlåta optionerna
till nuvarande och framtida anställda i koncernen i Finland och
Sverige. Syftet med förslaget är att skapa förutsättningar för att
behålla och rekrytera kompetent personal till koncernen samt att öka
motivationen hos de anställda.

· Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden
intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut
om apport- eller kvittningsemission av sammanlagt högst 5 000 000
aktier i samband med företagsförvärv.

· Riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till
verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning.

I övrigt hänvisas till bifogad kallelse.

HiQ International AB (publ)

Styrelsen

För mer information, kontakta gärna:

Lars Stugemo, VD och koncernchef HiQ, tel. 08-588 90 000

Fredrik Malm, Ekonomichef HiQ, tel. 08-588 90 000

HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors
liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given partner till
alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad
värld. HiQ har över 1600 specialister och finns i fem länder. Bolaget
grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer
information och inspiration, besök www.hiq.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hiq-international/r/kallelse-till-arsstamma-i-...
https://mb.cision.com/Main/450/2748575/997025.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.