Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-05

Hjärt-Lungfonden: Fler KOL-drabbade kan upptäckas med utökad spirometri

Långsam utandning som ett av två moment vid lungfunktionstester skulle
öka antalet KOL-diagnoser med över 50 procent. Det visar
Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning SCAPIS i en ny studie vid
Göteborgs universitet. Mörkertalen i den obotliga lungsjukdomen
skulle därmed minska markant.

- Tidig upptäckt är avgörande för att den som har fått KOL ska kunna
fortsätta arbeta och leva så friskt som möjligt. Kjell Toréns studie
pekar på att fler drabbade kan upptäckas i ett tidigt stadium. Det
innebär många räddade liv, säger Kristina Sparreljung,
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Professor Kjell Toréns forskning, som publicerats i International
Journal of COPD den 3 maj, visar att förekomsten av KOL blir
signifikant högre när spirometrin (lungfunktionstestet) genomförs med
två olika utandningsmetoder istället för en. Hos 1050 testade
individer ökar förekomsten av KOL från 10 procent (105 personer) till
hela 16 procent (164 personer).

De två utandningsmetoderna är forcerad vitalkapacitet, FVC, där
patienterna andas ut så snabbt och länge de kan samt långsam
vitalkapacitet, SVC, där patienterna andas ut så länge de kan men
långsamt. Diagnosen ställs med hjälp av kvoten mellan FEV1 (Forced
Expiratory Volume, som är den uppmätta volymen under den första
sekunden) och det högsta värdet av FVC och SVC.

- Med den här metoden kan vi upptäcka KOL i ett tidigare skede och har
möjlighet att snabbt sätta in rätt åtgärd, till exempel rökstopp
eller förbättrad luft på arbetsplatsen. De som drabbas har då goda
chanser att må bra trots sjukdomen, säger Kjell Torén, professor i
arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet.

[image]

FEV1/SVC: 3,3/4,9 = 0,67 => KOL-diagnos

För mer information kontakta gärna:
Anna Aderlund, kommunikationsansvarig Forskning på Hjärt-Lungfonden,
telefon 0708-54 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Pressbilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
(http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/pressrum/#/latest_media/tag/kristina-...)

- Spirometri
(http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/pressrum/#/images/scapis-stockholm-sp...)

- Grafik/illustration om KOL
Fakta om KOL
- Minst en halv miljon personer i Sverige lever med KOL (kroniskt
obstruktiv lungsjukdom).

- KOL är en dödlig sjukdom som långsamt bryter ner luftvägar och
lungor. Det försvårar luftflödet till och från lungorna och upplevs
till en början av de drabbade som andfåddhet och dålig ork.

- Antalet försämringsperioder hos KOL-sjuka har halverats på tio år.
Förbättringen bygger på forskning som bidragit till bättre hjälp till
rökstopp och fysisk träning samt nya läkemedel.

- Kvinnor drabbas hårdare av sjukdomen än män. Varför det är så vet
man inte i dag. En förklaring kan vara att effekten av rökning är
större hos kvinnor vilket i sig kan bero på att kvinnor generellt
sett har mindre kroppsstorlek, mindre hjärta, smalare kranskärl,
mindre lungvävnadsyta och trängre luftrör än männen.

- Hjärt-Lungfonden stödjer forskningen inom området och vill inom 10
år bättre förstå KOL samt utveckla ny individanpassad behandling som
bromsar sjukdomen och minskar lidande och för tidig död.

Fakta om SCAPIS
Just nu pågår SCAPIS, eller Swedish CardioPulmonary bioImage Study i
Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och Malmö. Umeå startar inom
kort. SCAPIS är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl
och lunga som genom ny teknik och nya forskningsunderlag ger helt nya
förutsättningar att förhindra hjärt-lungsjukdom. Studien leds av en
nationell forskargrupp och drivs av universitetssjukhusen i Sverige
med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/KOL
- Gilla oss på Facebook (https://www.facebook.com/hjartlungfonden)
- Följ oss på Twitter (https://twitter.com/hjartlungfonden)
- Följ oss på Instagram

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är
fondens mål att uppnå en värld fri från hjärt- och lungsjukdom och
att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden samlar in
pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap
om forskningens betydelse. Verksamheten är helt beroende av bidrag
från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har
insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927.
www.hjart-lungfonden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hjart-lungfonden/r/fler-kol-drabbade-kan-uppta...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.