Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-03

Hjärt-Lungfonden: Innerstadsbor mest hälsomedvetna

Som en av flera riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom är fetma överlägset
mindre utbrett i Stockholms innerstad än i förorten. Det visar den
stora befolkningsstudien SCAPIS som finansieras av Hjärt-Lungfonden.
Även midjemått och blodsockernivå visar på skillnader mellan
innerstad och förorter.

I Stockholm erbjuds totalt 5000 slumpmässigt utvalda Stockholmare
mellan 50 och 65 att delta i SCAPIS och den mycket avancerade
hälsogenomlysning som studien innebär för alla som deltar, utöver de
stora landvinningar som forskningen gör.

- SCAPIS ger forskningen helt nya förutsättningar att förebygga och
även individanpassa behandling av sjukdomar i hjärta, kärl och
lungor. Därmed ökar även möjligheterna för vården att fördela
resurser på ett bra sätt, säger Kristina Sparreljung,
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Data från hittills 500 undersökta personer i Stockholm visar att BMI
över 30, som är definitionen av fetma, förekommer hos en dryg tiondel
(12 %) av innerstadsborna medan en fjärdedel (24 %) av invånarna i
Söderort kan klassas som feta. Drygt hälften av innerstadsborna (53
%) har för stort midjemått (>80 cm för kvinnor och >94 cm för män)
medan detsamma gäller ungefär tre fjärdedelar av invånarna i Söder-
och Västerort (73 % respektive 76 %).

- Vi vet att skillnaderna till stor del kan förklaras av socioekonomi
och livsstilsfaktorer, som har stor betydelse för risken att insjukna
i hjärt-kärlsjukdom. Men de idag kända riskfaktorerna förklarar inte
allt. Här finns ett stort behov av mer forskning, säger Maria Nastase
Mannila, studieläkare och forskare inom SCAPIS vid Karolinska
Universitetssjukhuset.

På andra plats efter innerstaden när det gäller förekomsten av fetma
kommer de östra delarna av Stockholm där fetma förekommer hos en
knapp femtedel av invånarna (18 %), följt av Norrort (22 %) och
Västerort (23 %).

Tidigare har pilotstudien i Göteborg visat att hjärt-kärlsjukdom är
mer än dubbelt så vanligt bland personer som bor i ekonomiskt utsatta
områden jämfört med dem som bor i mer välbeställda områden. Det är
även tre gånger så vanligt med diabetes i socioekonomiskt svagare
områden.

Just nu pågår SCAPIS i Stockholm, Uppsala, Linköping, Göteborg och
Malmö. Umeå startar inom kort. Inom ramen för SCAPIS (Swedish
CardioPulmonary bioImage Study) kommer 30 000 personer att undersökas
i syfte att bygga upp en kunskapsbank med målet att förstå och
förebygga hjärt- lungsjukdomar. Projektet leds av en nationell
forskargrupp med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär och med
betydande bidrag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Vinnova,
Vetenskapsrådet samt universitetssjukhusen.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Aderlund, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42
39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Maria Nastase Mannila, studieläkare och forskare inom SCAPIS,
Karolinska Universitetssjukhuset, telefon 070-76 213 22 86
maria.nastase.mannila@ki.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är
fondens mål att uppnå en värld fri från hjärt- och lungsjukdom och
att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden samlar in
pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap
om forskningens betydelse. Verksamheten är helt beroende av bidrag
från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har
insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927.
www.hjart-lungfonden.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hjart-lungfonden/r/innerstadsbor-mest-halsomed...
http://mb.cision.com/Main/545/9926757/483354.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.