Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-28

HMS Networks AB: Stämmokommuniké från årsstämma i HMS

HMS Networks AB (publ) har per den 28 april 2015 hållit årsstämma. I samtliga
föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens och
valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens
huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning

Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om utdelning med 2,50 kr per
aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 30 april 2015.
Utdelning beräknas därmed att utsändas genom VPC AB:s försorg den 6 maj 2015.

Beslut kring fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och
balansräkning för HMS Networks AB, samt koncernens resultat- och
balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Beslut avseende val av styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

* att sex (6) ordinarie styrelseledamöter väljs utan några
styrelsesuppleanter,
* att omval sker av styrelseledamöterna Ray Mauritsson, Henrik Johansson,
Charlotte Brogren, Kerstin Lindell och Karl Thedéen
* att nyval sker av styrelseledamoten Fredrik Hansson.
* att Charlotte Brogren väljs till ordförande i styrelsen,
* att till revisor välja PwC med huvudansvarig revisor Fredrik Göransson,
* att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 1 275 000 kr att fördelas
mellan i bolaget ej anställda ledamöter med 400 000 kr till styrelsens
ordförande samt 175 000 kr vardera till övriga ledamöter.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den
verkställande direktören och andra ledamöter av den verkställande ledningen.

Årsstämman fastslog i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för
bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och
andra personer i bolagets ledning.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier avseende
fastställande av ledamöter i valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för emittering av
nya aktier.

Beslut avseende förvärv av aktier

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande förvärv av aktier i HMS
Networks AB för aktiesparprogram 2015.

Beslut om kriterier avseende inrättande av aktiesparprogram

Årsstämman fastställde styrelsens förslag gällande kriterier för inrättande av
aktiesparprogram.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med erforderlig majoritet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

CEO Staffan Dahlström, telefon: 035-17 29 01
CFO Gunnar Högberg, telefon: 035-17 29 95

HMS är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriautomation. Försäljningen som 2014 uppgick till 589 Mkr sker till mer
än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten
bedrivs produktutveckling och delar av tillverkningen. Försäljningskontor
finns i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike, Indien, England och
Danmark. HMS har 370 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för
att koppla ihop olika nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt
produkter för fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på
NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information
Technology.

Pressmeddelande PDF
http://hugin.info/138433/R/1915893/684906.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

HUG#1915893

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.