Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-07-20

HMS Networks: Delårsrapport 2017, Januari - Juni

Första halvåret

* Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 33 % till 577 Mkr (433),
vilket motsvarar en ökning med 29 % i lokala valutor
* Rörelseresultat för årets första sex månader uppgick till 117 Mkr (55),
motsvarande en rörelsemarginal på 20 % (13)
* Orderingången för första halvåret ökade med 40 % till 626 Mkr (447)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 109 Mkr (51)
* Resultat efter skatt för perioden uppgick till 80 Mkr (38) och vinst per
aktie till 1,72 kr (0,84)
* På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 1 096 Mkr (788)
motsvarande en ökning med 39 %. Rörelseresultatet uppgick till 211 Mkr
(101) motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (13)

Kvartalet

* Andra kvartalets omsättning ökade med 29 % till 299 Mkr (232), vilket
motsvarar en ökning med 23 % i lokala valutor
* Rörelseresultatet uppgick till 59 Mkr (35) motsvarande en rörelsemarginal
om 20 % (15)
* Orderingången under andra kvartalet uppgick till 328 Mkr (247)
* Under andra kvartalet genomfördes en aktiesplit 4:1, det totala antalet
aktier uppgår till 46 818 868 efter spliten.

VD kommentar

Årets starka utveckling fortsätter under andra kvartalet med nya rekordnivåer
på omsättning, vinst och orderingång. Tillväxten på 29 % är till stor del
driven av vår organiska tillväxt, som justerat för förvärv och
valutaeffekter, uppgår till 15 % jämfört med samma kvartal 2016.

Vi har ökat våra kostnader i linje med vår expansionsplan men högre omsättning
och stabila bruttomarginaler gör att vi, trots en större kostnadsbas, i stort
sett når vårt lönsamhetsmål på 20 % rörelsemarginal under kvartalet.

Tillväxten var varit god på samtliga geografiska marknader med stabil
utveckling i Japan och Tyskland. I Nordamerika fortsätter den uppåtgående
trend vi rapporterade under förra kvartalet med positiva tongångar från
kunder och ökad investeringsvilja inom industrin. Tillväxten kommer från god
utveckling av våra produktvarumärken, Anybus, IXXAT och eWON. Spanska
Intesis, som förvärvades under juli 2016, uppvisar en enastående utveckling
och vi etablerar nu Intesis personal vid vår amerikanska enhet för att
expandera denna verksamhet i USA.

Kvartalet har säsongsmässigt inneburit en stor mängd marknadsaktiviteter och
mässor, samt ett antal nya produktlanseringar.

För första halvåret 2017 ser vi en underliggande förstärkt konjunktur, nya
design-wins och god efterfrågan i våra viktigaste marknader. Vi är nöjda med
att vi under första halvåret överträffar båda våra långsiktiga mål, 20 %
försäljningstillväxt och 20 % rörelsemarginal, med en total tillväxt om 33 %
och en rörelsemarginal på 20 %.

Vi börjar se längre leveranstider på elektronikkomponenter, något som kommer
att öka våra leveranstider kommande månader. För att minimera effekten för
våra kunder förstärker vi våra säkerhetslager av kritiska komponenter
samtidigt som vi bygger ut vår produktion i Halmstad och i Nivelles, Belgien
för att möta kommande volymökningar.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi
arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en
återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för
industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde
och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting Devices".

Halmstad 2017-07-20

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17
29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se även:www.hms.se/ir

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
07:50 den 20 juli 2017.

HMS Networks AB (publ)
är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriautomation. Försäljningen som 2016 uppgick till 952 Mkr sker till mer
än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i
Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av
tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA,
Italien, Frankrike, Belgien, Spanien, Indien, England, Finland och Danmark.
HMS har ca 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att
koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt
produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på
NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information
Technology.

Q2 Rapport 2017
http://hugin.info/138433/R/2121534/808418.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.