Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-27

HMS Networks: Delårsrapport 2017, Januari - September

Första nio månaderna

* Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 28 % till 882 Mkr
(687), vilket motsvarar en ökning med 25 % i lokala valutor
* Rörelseresultat för perioden uppgick till 181 Mkr (110), motsvarande en
rörelsemarginal på 21 % (16)
* Orderingången för de första nio månaderna ökade med 31 % till 916 Mkr (698)

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 171 Mkr (119)
* Resultat efter skatt för perioden uppgick till 123 Mkr (75) och resultat
per aktie till 2,62 kr (1,62)
* På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 1 147 Mkr (862),
vilket motsvarar en ökning på 29 % i lokala valutor
* Rörelseresultatet på rullande tolv månader uppgick till 221 Mkr (124)
motsvarande en rörelsemarginal på 19 % (14)

Kvartalet

* Tredje kvartalets omsättning uppgick till 305 Mkr (254), motsvarande en
ökning på 20 % i lokala valutor
* Rörelseresultatet uppgick till 65 Mkr (55) motsvarande en rörelsemarginal
på 21 % (21)
* Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 289 Mkr (252)

VD kommentar

Den goda utvecklingen från senaste kvartalen fortsätter och vi kan lägga ännu
ett kvartal med rekordförsäljning bakom oss, 305 Mkr, vilket ger oss sju
kvartal i rad med obruten ökning av vår försäljning.

Kvartalets tillväxt på 20 % är helt organisk, utan någon medvind från valutor.
Vi ser en god efterfrågan på våra större marknader till följd av stark
konjunktur och hög investeringstakt av automationslösningar inom industrin.

På kostnadssidan har vi säsongsmässigt lägre kostnader under tredje kvartalet.
Detta tillsammans med god omsättning och stabil bruttomarginal, ger ett
rörelseresultat på ny rekordnivå, 65 Mkr, motsvarande en EBIT marginal om 21
%.

Vårt underliggande kassaflöde är fortsatt starkt och uppgick till 62 Mkr under
kvartalet vilket ytterligare förstärker vår finansiella position.

Under året har vi genomfört en förstärkning av vår organisation med syfte att
skapa en effektiv plattform för kommande års tillväxt, med tydliga ansvar för
våra produktlinjer och en globalt optimerad marknadsorganisation.

Vi ser redan nu positiva effekter av detta i form av nya innovativa produkter
och hög aktivitet inom vår marknadsorganisation. Under kvartalet har vi
exempelvis lanserat vår nya eWON Netbiter LC, som möjliggör koppling av
värdefull driftdata från industriella maskiner direkt till amerikanska PTC's
ThingWorx molnlösning.
Här möjliggörs helt nya lösningar för att optimera och utveckla underhåll och
service av viktiga produktionsutrustningar. Ett bra exempel på hur HMS
adderar värde genom att industriell hårdvara möter IT mjukvara, precis som vi
säger HMS - Hardware Meets Software.

Ett annat exempel är att vi nu inom vårt IXXAT varumärke genomfört en
generationsväxling till nya CANfd teknologin för de flesta av våra IXXAT
produkter. Detta ger våra kunder inom transport, fordon och maskinutrustning
möjlighet att kombinera den etablerade CAN teknologin med den nya CANfd
standarden, som förväntas få stort genomslag kommande år.

Vi känner oss redo att fortsätta växa vidare med våra ambitiösa tillväxtmål
kommande år - en långsiktig årlig tillväxt på 20 % per år och en
rörelsemarginal högre än 20 %.

Vårt fokus är att driva fortsatt tillväxt inom våra verksamhetsområden. Vi
arbetar vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en
återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för
industriell datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde
och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting Devices".

Halmstad 2017-10-26

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17
29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se även:www.hms.se/ir

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
07:50 den 27 oktober 2017.

HMS Networks AB (publ)
är en världsledande leverantör av kommunikationsteknologi för
industriautomation. Försäljningen som 2016 uppgick till 952 Mkr sker till mer
än 90 procent utanför Sverige. Vid huvudkontoret i Halmstad samt i
Ravensburg, Nivelles och Igualada bedrivs produktutveckling och delar av
tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland, USA,
Italien, Frankrike, Belgien, Spanien, Indien, England, Finland och Danmark.
HMS har ca 500 anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att
koppla ihop olika nätverk under varumärkena Anybus®, IXXAT® och Intesis® samt
produkter för fjärrövervakning under varumärket eWON®. HMS är noterat på
NASDAQ-OMX Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information
Technology.

Q3 Rapport 2017
http://hugin.info/138433/R/2145224/822299.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.