Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-22

HMS Networks: Delårsrapport 2019, Januari - September

Kvartalet

* Tredje kvartalets omsättning uppgick till 377 MSEK (353), motsvarande
en ökning med 7 %. Valutaeffekter har påverkat koncernens omsättning
positivt med 15 MSEK
* Kvartalet belastas av omstruktureringskostnader om 25 MSEK, relaterat
till ett åtgärdsprogram
* Rörelseresultatet uppgick till 56 MSEK (74) motsvarande en
rörelsemarginal på 14,9 % (20,9)
* Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 81 MSEK
motsvarande en rörelsemarginal på 21,6 %
* Orderingången uppgick till 372 MSEK (360), motsvarande en ökning med
3 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 90 MSEK (73)
* Resultat efter skatt uppgick till 46 MSEK (51) och vinst per aktie
till 0,98 SEK (1,09)

Första nio månaderna

* Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 1 172 MSEK
(1 003), vilket motsvarar en ökning med 17 %. Valutaeffekter har
påverkat koncernens omsättning positivt med 58 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 188 MSEK (199), motsvarande en
rörelsemarginal på 16,0 % (19,9)
* Rörelseresultatet före omstruktureringskostnader uppgick till 213
MSEK motsvarande en rörelsemarginal på 18,2 %
* Orderingången uppgick till 1 134 MSEK (1 046), motsvarande en ökning
med 8 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 193 MSEK (144)
* Resultat efter skatt uppgick till 138 MSEK (129) och vinst per aktie
till 2,96 SEK (2,78)

VD kommentar
Tredje kvartalet uppvisar svagare tillväxt och orderingång och vi kan
konstatera att avmattningen på marknaden har fortsatt. Omsättningen för
kvartalet är 377 MSEK, vilket ger en tillväxt på 7 % jämfört med samma
period föregående år. Till största delen är tillväxten valuta- och
förvärvsdriven, den organiska tillväxten var 1 %. Orderingången under
kvartalet var 372 MSEK, en organisk nedgång om 5 %.

Den svaga marknadsutveckling vi rapporterat om tidigare har fortsatt under
tredje kvartalet. Både makrodata och våra kunder indikerar fortsatt svaga
utsikter framöver på alla våra viktiga geografiska marknader. Japan har
varit svagt hela året men nu har både Tyskland och USA visat tydliga tecken
på inbromsning, även om USA visat en viss återhämtning under kvartalets
senare del.

Just nu ser vi en kombination av både en svagare marknad och att våra
kunder sänker sina lagersaldon. Främst ser vi avmattning inom
tillverkningsindustrin för våra varumärken Anybus och Ewon, däremot ser vi
en stabilare utveckling för våra varumärken Ixxat och Intesis som
framförallt är inriktade mot andra industriella marknader.

Kvartalet visar en god bruttomarginal om nästan 63 % vilket är bättre än
våra senaste kvartal. Detta är främst drivet av en fördelaktig produktmix
under kvartalet.

Som rapporterats via pressmeddelandet den 23 september, har ett
åtgärdsprogram påbörjats för att anpassa våra omkostnader till en svagare
marknad. Vi redovisar därför omstruktureringskostnader om 25 MSEK under
kvartalet för att nå en kostnadsbesparing om ca 45 MSEK. Vårt
rörelseresultat före omstruktureringskostnader uppgår till 81 MSEK för
kvartalet, motsvarande en rörelsemarginal om 21,6 %. Efter
omstruktureringskostnader är rörelseresultatet 56 MSEK och
rörelsemarginalen 14,9 %.

Åtgärdsprogrammet kommer att reducera antalet medarbetare med ca 40
personer, men då vi expanderat senaste kvartalen, både organiskt och genom
förvärv, kommer antalet anställda efter programmet genomförts vara fler än
i början av 2019. Ambitionen är att fortsätta satsa inom segment med stor
tillväxtpotential, och utöka god kostnadsskontroll inom områden med svagare
tillväxtutsikter framöver.

Vårt kassaflöde är starkt i kvartalet, 90 MSEK, beroende på den
underliggande goda lönsamheten. Vi minskar även vår nettoskuld och
förstärker vår finansiella position vilket ger oss en relativt låg
nettoskuldsättning om 463 MSEK motsvarande 1,45 gånger EBITDA.

De nya förvärven, WEBfactory och Raster Products, har kommit in i koncernen
på ett bra sätt och utvecklas enligt planerna. Strategiska samarbeten har
påbörjats med WEBfactory och vi ser redan en viss cross-selling.

I det korta perspektivet ser vi fortfarande en begränsad tillväxtpotential.
Vi arbetar vidare med våra långsiktiga tillväxtmål, försäljningstillväxt på
20 % per år och rörelsemarginal om 20 %. Långsiktigt bedömer vi att
marknaden för industriell datakommunikation kommer att utgöra ett
intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto ?HMS
? Connecting Devices?.

Halmstad 2019-10-22

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 035 ? 17 29 01
CFO Joakim Nideborn, telefon 035 ? 710 69 83

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnas, genom ovanstående personers försorg, för
offentliggörande klockan 14:00 den 22 oktober 2019.

HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantör av lösningar för
industriell kommunikation och Industrial Internet of Things, IIoT. HMS
utvecklar och tillverkar produkter under varumärkena Anybus®, Ixxat® och
Ewon®. Kommunikationslösningar för fastighetsautomation erbjuds genom
dotterbolaget Intesis. Utveckling och tillverkning sker på huvudkontoret i
Halmstad, samt i Ravensburg, Nivelles, Igualada, Wetzlar och Buchen. Lokal
försäljning och support sköts från säljkontor i Tyskland, USA, Japan, Kina,
Singapore, Italien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Nederländerna, Indien,
Storbritannien, Sverige, Sydkorea och Förenade Arabemiraten (UAE), samt
genom ett världsomspännande nätverk av distributörer och partners. HMS
sysselsätter över 600 personer och omsatte 1 366 MSEK under 2018. HMS är
noterat på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information
Technology.

Bilaga

* HMS Q3 Rapport 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.