Du är här

2014-04-24

HMS Networks: Delårsrapport Januari - Mars 2014

Senaste tolv månaderna

* Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 533 Mkr (393),
vilket motsvarar en ökning med 37 % i lokala valutor
* Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 94 Mkr (63),
motsvarande en rörelsemarginal på 18 % (16)
* Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 564 Mkr (427)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna
uppgick till 83 Mkr (90)
* Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 68 Mkr (51)
och vinst per aktie till 5,99 kr (4,52)

Kvartalet

* Första kvartalets omsättning uppgick till 139 Mkr (107) motsvarande en
ökning på 27 % i lokala valutor
* Rörelseresultatet uppgick till 22 Mkr (14) motsvarande en rörelsemarginal
på 16 % (13)
* Orderingången under första kvartalet uppgick till 167 Mkr (119)

VD kommentar

Vi kan efter årets första kvartal summera ett antal positiva effekter:
Starkare underliggande efterfrågan på våra viktigaste marknader, god
utveckling kring den förvärvade IXXAT verksamheten och ökande volymer från de
senaste årens nya design-wins. Detta gör att vi kan redovisa en organisk
tillväxt kring vårt mål om 20% samt en mindre förvärvad tillväxt då IXXAT
fanns med först från februari 2013. Sammantaget summerar detta till en
tillväxt jämfört med motsvarande period förra året på 30%. Till detta kan vi
rapportera nya rekordnivåer på vår orderingång som under första kvartalet
uppgick till 167 Mkr.

Vi fortsätter tidigare års investeringar i produktutveckling, men då
framtagningen av nya grundteknologier för närvarande är i stort sett komplett
övergår vi till att bredda produkterbjudandet baserat på våra nyutvecklade
plattformar.

Kvartalet har präglats av flera stora produktreleaser. Vi har lanserat de fem
viktigaste nätverken inom den nya CBM familjen (Anybus Embedded) och redan
fått några viktiga design-wins. Vår satsning på Remote Management (Netbiter)
forsätter och vi ser goda möjligheter för att en ny teknologiplattform och ny
funktionalitet kommer att ge ökad försäljning av denna produktgrupp. Vi
börjar också leverera den nya Remote Access funktionen för Netbiter, något vi
tror kommer öka Netbiters marknadsmöjligheter inom HMS huvudmarknad - Factory
Automation.

Våra kunder intar kortsiktigt en försiktigt positiv inställning till sin
marknadsutveckling och vi bedömer förutsättningarna för en fortsatt
långsiktig tillväxt som goda. Vår strävan under året är att uppnå en större
effekt av de möjligheter vi ser i den nyförvärvade verksamheten likväl som de
investeringar i nya resurser som genomförts under tidigare år.

Vårt fokus är att driva tillväxt inom våra tre produktvarumär-ken Anybus,
Netbiter och IXXAT. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår
långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader och nya
resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell
datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant
tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting
Devices".

Halmstad 2014-04-24

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17
29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se även:
http://investors.hms.se

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2013
uppgick till 501 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid
huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och
delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland,
USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har över 350
anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika
nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för
fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX
Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Small Cap, Information Technology.

Q1 Rapport 2014
http://hugin.info/138433/R/1779479/608099.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

HUG#1779479

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.