Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-04-24

HMS Networks: Delårsrapport Januari - Mars 2015

Senaste tolv månaderna

* Nettoomsättningen för de senaste tolv månaderna uppgick till 620 Mkr (533),
vilket motsvarar en ökning med 9 % i lokala valutor
* Rörelseresultat för de senaste tolv månaderna uppgick till 108 Mkr (94),
motsvarande en rörelsemarginal på 17 % (18)
* Orderingången för tolvmånadersperioden uppgick till 637 Mkr (544)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten för de senaste tolv månaderna
uppgick till 92 Mkr (83)
* Resultat efter skatt för de senaste tolv månaderna uppgick till 71 Mkr (68)
och vinst per aktie till 6,26 kr (5,99)

Kvartalet

* Första kvartalets omsättning ökade med 22 % till 170 Mkr (139) vilket i
lokala valutor motsvarar en ökning med 10 %
* Rörelseresultatet uppgick till 32 Mkr (22) motsvarande en rörelsemarginal
på 19 % (16)
* Orderingången under första kvartalet uppgick till 174 Mkr (148)

VD kommentar

Den positiva utvecklingen från senare delen av 2014 har fortsatt under årets
första kvartal. Inom våra marknadssegment ser vi en något förbättrad
aktivitetsnivå tillsammans med ett stort intresse för vår teknologi inom
trenden "Industrial Internet of Things" (IIoT). Kronförsvagningen, framför
allt mot den amerikanska valutan, ger en positiv effekt men även justerat för
valutaeffekter kan vi konstatera en tvåsiffrig procentuell tillväxt. Det är
glädjande att vi för detta kvartal kan redovisa en omsättning på 170 Mkr och
en orderingång på 174 Mkr, båda nya rekordnivåer för HMS.

Trots minskade balanserade utvecklingskostnader och ökad belastning från
avskrivningar på immateriella tillgångar så ger en stabil bruttomarginal och
en försiktig kostnadsökning en resultat- förbättring på 48 %, till 32 Mkr på
EBIT nivå för årets första kvartal.

Tyska och japanska marknaderna fortsätter att utvecklas stabilt. För USA ser
vi fortsatt en blandad bild, vi har extra medvind av en stark amerikansk
dollar men underliggande ser vi en del fördröjningar i order. Senaste årets
ökade satsning på marknaderna i Norden utvecklas väl och tillväxten på
skandinaviska marknaden har varit mycket bra under första kvartalet.

Vår satsning inom trådlös kommunikation, som inleddes via ett
produktlinjeförvärv av trådlösa industriella gateways i höstas, har
utvecklats mycket positivt.

Vårt tillväxtområde Netbiter uppvisar en försäljningsökning på 50 % under
första kvartalet, men trots detta förväntar vi att denna verksamhet skall
kunna utvecklas ännu bättre framöver.

Vårt fokus är att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken Anybus,
Netbiter och IXXAT. Vi arbetar fortsatt vidare med att balansera vår
långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam syn på kostnader. Långsiktigt
bedömer vi att marknaden för industriell datakommunikation och
fjärrövervakning kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi
fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS - Connecting Devices".

Halmstad 2015-04-23

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17
29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se
även:http://investors.hms.se

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2014
uppgick till 589 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid
huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och
delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland,
USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har över 370
anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika
nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för
fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX
Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Q1 Rapport 2015
http://hugin.info/138433/R/1914190/683951.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

HUG#1914190

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.