Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-28

HMS Networks: Delårsrapport Januari - September 2015

Första nio månaderna

* Nettoomsättningen för de första nio månaderna ökade med 22 % till 527 Mkr
(433), vilket motsvarar en ökning med 11 % i lokala valutor
* Rörelseresultat för perioden uppgick till 87 Mkr (80), motsvarande en
rörelsemarginal på 17 % (18)
* Orderingången för de första nio månaderna ökade med 76 Mkr till 524 Mkr
(448), motsvarande en ökning på 7 % i lokala valutor
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72 Mkr (67)
* Resultat efter skatt för perioden uppgick till 57 Mkr (54) och vinst per
aktie till 5,01 kr (4,76)
* På rullande tolv månader uppgick nettoomsättningen till 683 Mkr (559),
vilket motsvarar en ökning på 13 % i lokala valutor.
* Rörelseresultatet uppgick till 105 Mkr (93) motsvarande en rörelsemarginal
på 15 % (17)

Kvartalet

* Tredje kvartalets omsättning uppgick till180 Mkr (152), motsvarande en
ökning på 18 %
* Rörelseresultatet uppgick till 31 Mkr (37)
* Orderingången under tredje kvartalet uppgick till 180 Mkr (148)

VD kommentar

Den goda utvecklingen från senaste kvartalen fortsätter och vi kan lägga ännu
ett kvartal med rekordförsäljning bakom oss, 180 Mkr, vilket ger oss sju
kvartal i rad med obruten ökning i vår försäljning.

En förändring av vår produktmix under det tredje kvartalet och kostnadsökning
i vår supply chain ger en något svagare bruttomarginal under det senaste
kvartalet. Tillsammans med fortsatt satsning på intensiv produktutveckling,
utökade säljresurser samt en fortsatt minskning av aktiverade
utvecklingskostnader ger detta en rörelsemarginal för kvartalet på 17 %,
vilket är lägre än samma period föregående år.

Vår organiska tillväxt har utvecklats väl under årets första nio månader,
främst drivet av god utveckling inom vårt Anybus segment där både nya
produktlanseringar och en stark etablerad kundbas har bidragit till en god
tillväxt.

Centraleuropa och Norden fortsätter utvecklas väl. Vi ser även en positiv
trend i länder som till exempel Italien där årets försäljning har utvecklats
mycket bra. Vi ser en relativt svag utveckling i Nordamerika men den starka
amerikanska valutan lyfter försäljningen i våra rapporterade siffror. Vår
försäljning i Asien, med Japan och Kina i spetsen, utvecklas väl.

IXXAT INpact, HMS första produkt med sammanvävd teknik från Anybus och IXXAT,
har presenterats under kvartalet. Detta är ett nätverkskort för Industriella
PC applikationer, där IXXAT sedan tidigare har ett flertal
kommunikationsprodukter. Denna nya produkt är baserad på HMS chipteknologi
NP40 och öppnar nya applikationsområden för våra IXXAT produkter.

Vi ser fortsatt ett stort intresse från IT företag som vill använda HMS
teknologi för att brygga data från industriella maskiner till olika IT
system, ett expanderande område inom Industrial Internet of Things (IIoT).

Vi intar en försiktigt positiv inställning till marknadsutvecklingen och vi
bedömer förutsättningarna för en långsiktig tillväxt som goda.

Vårt fokus är fortsatt att driva tillväxt inom våra tre produktvarumärken
Anybus, Netbiter och IXXAT. Vi arbetar
vidare med att balansera vår långsiktiga tillväxtstrategi med en återhållsam
syn på kostnader och nya resurser. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för
industriell datakommunikation och fjärrövervakning kommer att utgöra ett
intressant tillväxtområde och vi fortsätter fokusera kring vårt motto "HMS -
Connecting Devices".

Halmstad 2015-10-28

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av: CEO Staffan Dahlström, telefon 035-17
29 01 eller CFO Gunnar Högberg, telefon 035-17 29 95. Se
även:http://investors.hms.se

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
07:50 den 28 oktober 2015.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande leverantör av
kommunikationsteknologi för industriautomation. Försäljningen som 2014
uppgick till 589 Mkr sker till mer än 90 procent utanför Sverige. Vid
huvudkontoret i Halmstad samt i Weingarten bedrivs produktutveckling och
delar av tillverkningen. Försäljningskontor finns i Japan, Kina, Tyskland,
USA, Italien, Frankrike, Indien, England och Danmark. HMS har över 350
anställda och producerar nätverkskort samt gateways för att koppla ihop olika
nätverk under varumärket Anybus® och IXXAT® samt produkter för
fjärrövervakning under varumärket Netbiter®. HMS är noterat på NASDAQ-OMX
Nordiska Börs i Stockholm i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Q3 Rapport 2015
http://hugin.info/138433/R/1961863/715430.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: HMS Networks AB via Globenewswire

HUG#1961863

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.