Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-19

HMS Networks: Halvårsrapport 2018, januari - juni

Kvartalet

* Andra kvartalets omsättning uppgick till 329 MSEK (299), motsvarande
en ökning med 10 %
* Rörelseresultatet uppgick till 63 MSEK (59) motsvarande en
rörelsemarginal på 19 % (20)
* Orderingången under andra kvartalet uppgick till 336 MSEK (328),
motsvarande en ökning
med 3 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 51 MSEK (57)
* Resultat efter skatt uppgick till 42 MSEK (40) och vinst per aktie
till 0,90 SEK (0,86)

Första halvåret

* Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 649 MSEK (577),
vilket motsvarar en ökning med 13 %. Förändringen av den svenska
kronan har påverkat koncernens omsättning positivt med 14 MSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 125 MSEK (117), motsvarande en
rörelsemarginal på 19 % (20)
* Orderingången uppgick till 686 MSEK (626), motsvarande en ökning med
10 %
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 71 MSEK (109)
* Resultat efter skatt uppgick till 79 MSEK (80) och vinst per aktie
till 1,69 SEK (1,72)

Händelser efter periodens utgång

* Efter balansdagen har förvärv skett av samtliga aktier i det tyska
bolaget Beck IPC GmbH. Köpeskillingen uppgick till 5 MEUR på skuldfri
basis och har betalats kontant.

VD kommentar

Årets goda utveckling fortsätter under andra kvartalet med
rekordomsättning, men med något svagare tillväxt. Den organiska tillväxten
är 10 %, men justerat för valutaeffekter uppgår ökning i lokala valutor
till 6 % jämfört med samma kvartal 2017 - vilket vi inte är nöjda med. 

Efter ett par tidigare kvartal med svag tillväxt i Nordamerika har nu
tillväxten tagit fart i USA främst drivet av god industrikonjunktur samt
förstärkningar i vår försäljningsorganisation. Däremot ser vi omvänd
situation i Japan där årets starka inledning nu har följts av ett svagt
andra kvartal, vi bedömer dock att detta är en tillfällig justering av
lagervolymer hos större kunder. Vi ser fortsatt god utveckling i Asien
generellt. I Tyskland, som är HMS enskilt största marknad, ser vi en
blandad bild med svag tillväxt hos kunder kopplade till bilindustrin men
god utveckling i andra sektorer.

Kvartalet har säsongsmässigt inneburit en stor mängd marknadsaktiviteter
och mässor, samt ett antal nya produktlanseringar. Trots fortsatt expansion
inom personal och marknadsaktiviteter så har vi en kostnadsökning som är i
balans i förhållande till vår tillväxt. Vi når därför ett fortsatt bra
rörelseresultat på 63 MSEK, vilket innebär 19 % i rörelsemarginal.

Vi och våra kunder ser fortsatta bekymmer med tillgänglighet på
elektronikkomponenter. Vi har lyckats hålla uppe en god leveransförmåga och
bra bruttomarginal trots utmanande komponentförsörjning men vi hör allt
fler av våra kunder som tvingas senarelägga sina planerade leveranser på
grund av brist på elektronikkomponenter. Hur stor inverkan detta har haft
på vår försäljning är svårt att uppskatta. Vår bedömning är att detta är
ett långvarigt kapacitetsproblem som kommer fortsätta under 2019, och
sannolikt förvärras innan det blir bättre. Därför fortsätter vi arbeta
proaktivt för att säkra vår komponentförsörjning. Den primära effekten från
komponentbristen bedöms vara att vi får hålla ett större komponentlager än
normalt. Situationen kan även få en viss effekt på bruttomarginalen, i
dagsläget bedöms dock effekten som marginell.

Förvärvet av tyska Beck IPC, som gjorts efter kvartalets slut, ger främst
en kompletterade teknologibas inom Industrial Internet of Things (IIoT). 
Med denna förstärkning av vår teknikplattform, får vi ett bra erbjudande
för OEM applikationer och till kunder som vill lagra IIoT data såväl lokalt
(”on-premise”) som i molnet. Utöver teknologin förstärker vi vår
utvecklingsorganisation med ett starkt team norr om Frankfurt och ett
50-tal, främst tyska industrikunder, som använder Beck IPCs produkter idag.
På kort sikt får detta förvärv inte någon stor påverkan på HMS lönsamhet,
men det är en strategiskt viktig förstärkning som vi tror kommer vara
mycket betydelsefull för HMS inom några år.

Vi håller fast vid våra ambitiösa tillväxtmål för kommande år - en
långsiktig årlig tillväxt på
20 % per år och en rörelsemarginal om 20 %. Vårt fokus är att driva
fortsatt tillväxt inom alla våra verksamhetsområden. Vi arbetar vidare med
fokus på våra långsiktiga tillväxtmål utifrån en balanserad syn på våra
kostnader. Långsiktigt bedömer vi att marknaden för industriell
datakommunikation kommer att utgöra ett intressant tillväxtområde och vi
fortsätter fokusera kring vårt motto “HMS – Connecting Devices”.

Halmstad 2018-07-19

Staffan Dahlström
Verkställande Direktör

Ytterligare information kan erhållas av:
CEO Staffan Dahlström, telefon 0709-17 29 01 eller
CFO Joakim Nideborn, telefon 0707-72 29 83

Informationen är sådan som HMS Networks AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan
08:00 den 19 juli 2018.

HMS Networks AB (publ) är en världsledande oberoende leverantör av
lösningar för industriell kommunikation. HMS utvecklar och tillverkar
lösningar som ansluter automationsprodukter och system till industriella
nätverk och IIoT under varumärkena Anybus®, IXXAT® och eWON®.
Kommunikationslösningar för byggnadsautomation erbjuds via dotterbolaget
Intesis. Utveckling och tillverkning sker vid huvudkontoret i Halmstad, i
Ravensburg, Nivelles och Igualada. Lokal försäljning och support hanteras
av försäljningskontor i Japan, Kina, Tyskland, USA, Italien, Frankrike,
Belgien, Singapore, Spanien, Indien, Storbritannien, Sverige, Finland och
Danmark samt genom ett brett nätverk av distributörer. HMS har över 500
anställda och omsättningen uppgick till 1 183 MSEK år 2017. HMS är noterat
på NASDAQ OMX i Stockholm, i kategorin Mid Cap, Information Technology.

Bilaga

* HMS 2018-Q2-Rapport-SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.