Du är här

2012-10-24

Höganäs: Marknadsläget försvagas, framförallt Europa -VD(Forts)

(Lägger till mer information efter andra stycket)

(SIX) Järnpulvertillverkaren Höganäs bedömer att
marknadsläget försvagas. Bolaget anger att det finns vissa
ljuspunkter under kvartalet, såsom Sydamerika och Ryssland, men
överlag ser Höganäs en tydlig försvagning med Europa i främsta
ledet.

"Utsikterna gör att vi nu i första hand slår vakt om vårt
kassaflöde. Vi anpassar produktion och lagernivåer, vilket
kortsiktigt påverkar vårt resultat negativt, och förbereder oss
för att vidta ytterligare åtgärder om så blir nödvändigt",
skriver vd Alrik Danielsson i delårsrapporten.

Personalminskning omkring 115 personer, är under
implementering för att anpassa produktionskapacitet och
organisation till vikande efterfrågan. Arbete är inlett med att
identifiera ytterligare besparingar för 2013.

Försäljningsvolymerna i Europa var märkbart lägre än tredje
kvartalet 2011. I takt med svagare inhemska marknader och
sjunkande exportorderingång har aktiviteten i
tillverkningsindustrin, inte minst bilindustrin, minskat och
med detta har också följt anpassningar av lagernivåer till
lägre orderläge.

Ett positivt undantag med ökande försäljning är den ryska
marknaden. Försäljningen i Asien kännetecknades av viss
avmattning efter den starka återhämtning som ägt rum sedan
fjärde kvartalet 2011. Trögare exportmarknader har också gjort
att vissa kunder har rapporterat lagerjusteringar.

I Nordamerika var försäljningsvolymen ungefär i linje med
tredje kvartalet föregående år, exkluderat de engångsvolymer som
levererades till Hoeganaes Corporation under tredje
kvartalet 2011.

I Sydamerika har en tydlig förbättring noterats under
kvartalet, till stor del till följd av temporära
stimulansåtgärder.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.