Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-07-23

Hoist Finance: Delårsrapport andra kvartalet 2020

"Som förväntat påverkades resultatet för det andra kvartalet av Covid-19, däremot ser vi en tydlig positiv trend i inkasseringsnivån sedan april. Under kvartalet har vi fokuserat på att skydda våra kunders och anställdas säkerhet, samtidigt som vi har varit fullt verksamma i samtliga marknader. Vi har även gjort betydelsefulla IT investeringar och expanderat våra nearshoring kontor i Rumänien i linje med vår strategi om kostnadseffektivisering. Vår digitala inkassering nådde en ny rekordnivå på 19 procent. Som vi har erfarit i tidigare kriser förväntar vi oss en gradvis återhämtning av en betydande del av det andra kvartalets bortfall. De framåtblickande nedskrivningar som gjorts på grund av Covid-19-effekter baseras med försiktighet på denna utveckling, och pekar ut en positiv riktning framgent. Med inkasseringsnivåer som gradvis återhämtar sig, en stark balansräkning och god likviditet förväntar vi oss i nuläget att förvärvsaktiviteten normaliseras under det fjärde kvartalet," säger Klaus-Anders Nysteen, Hoist Finance VD.

April - juni 2020

 • Summa rörelseintäkter uppgick till 513 MSEK (797).
 • Resultat före skatt uppgick till -64 MSEK (230).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,05 SEK (1,83).
 • Avkastning på eget kapital uppgick till -9 procent (16).
 • Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 22 572 MSEK (24 303).
 • Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 15,64 procent (14,01) och kärnprimärkapitalrelation till 10,05 procent (9,94).

Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2019 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2019 för balansposter.

Händelser under kvartalet:

 • Totala nedskrivningsförluster kopplade till covid-19 uppgick till -238 MSEK.
 • Ökad positiv trend i inkasseringsnivån sedan april, och väl positionerade inför andra halvan av 2020. 
 • Fokus på exekvering av strategiska projekt, inklusive betydande IT investeringar och stängning av tredjeparts-inkassering i Storbritannien.
 • Etablering av nya affärsområdet "Digital Collections".
 • Henrik Käll valdes till ny styrelsemedlem vid årsstämman.

Händelser efter kvartalets utgång:

 • Bekräftad investment grade rating Baa3 från Moody's, med justerad utsikt till negativ.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av Andreas Lindblom för offentliggörande den 23 juli 2020, kl 07.30 CET.

En telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 10.00 CET. För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:
SE: +46856642692 UK: +443333009271 US: +18338230589

Presentationen sker på engelska och kan även följas live via: https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q2-2020.

Författare Hoist Finance

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.