Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

Hoist Finance: Delårsrapport Q2 2021

Hoist Finance levererade ett stabilt andra kvartal avseende kärnverksamheten, men med begränsad tillväxt. Marknaden var tämligen aktiv, men konkurrensen var hård, vilket ledde till högt prissatta portföljer. Inkasseringsverksamheten var solid på nivåer om 102%. Exkluderat för engångseffekter uppgick resultatet före skatt till 64 miljoner kronor.

"Vi behöver fokusera och förbättra verksamheten. Vi påbörjar en transformation för att accelerera portföljförvärven, öka produktiviteten och reducera kostnaderna," säger Per Anders Fasth, VD Hoist Finance.

April - juni 2021

  • Rörelseintäkter: 625 MSEK (513)
  • Resultat före skatt: 52 MSEK (-64)
  • Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster: 64 MSEK (-64)
  • Resultat per aktie före och efter utspädning: -0,79 SEK (-1,05)
  • Avkastning på eget kapital: -7 procent (-9)
  • Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 4 procent (-9)
  • Redovisat värde av förvärvade fordringar: 21 059 MSEK (21 075)
  • Kapitaltäckningsgrad: 15,47 procent (16,49) och kärnprimärkapitalkvot 9,7 procent (10,76)

Siffror inom parentes avser andra kvartalet 2020 för resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2020 för balansposter.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades av Andreas Lindblom för offentliggörande den 21 juli 2021, kl 07:30 CEST.

En kombinerad presentation och telefonkonferens för investerare, analytiker och media kommer att hållas kl. 09.30 (CEST). För att lyssna till konferensen via telefon, vänligen ring:

SE: +46850558357 UK: +443333009269 US: +16467224957

Presentationen sker på engelska och kan även följas live via: https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q2-2021

För vidare information vänligen kontakta:

Andreas Lindblom, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0) 72 506 14 22

Om Hoist Finance
Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till privatpersoner, företag och banker i tretton europeiska länder. Med över 1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök hoistfinance.com.

Författare Cision