Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-05

Hoist Finance: Delårsrapport tredje kvartalet 2019

Flera viktiga och strategiska initiativ genomfördes under det tredje
kvartalet, inklusive en första värdepapperiseringstransaktion,
centralisering av verksamheten i Frankrike och outsourcing av IT
infrastruktur. Justerat för dessa satsningar så är det underliggande
resultatet i linje med tidigare kvartal i år, och Hoist Finance är
väl positionerat inför det traditionellt starka fjärde kvartalet.

Juli - september 2019

· Summa rörelseintäkter minskade med -5 procent till 698 MSEK (731).
· Jämförelsestörande poster före skatt uppgick till -47 MSEK och
avser omstruktureringskostnader i den franska verksamheten,
IT-organisationen samt ränteswappar.

· Resultat före skatt uppgick till 146 MSEK (243).
· Resultat före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgick
till 194 MSEK (202).

· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,39 SEK
(1,87).

· Avkastning på eget kapital uppgick till 12 procent (20).
· Avkastning på eget kapital exklusive jämförelsestörande poster
uppgick till 15 procent (16).

· Redovisat värde förvärvade fordringsportföljer uppgick till 22 394
MSEK (20 605).

· Total kapitaltäckningsrelation uppgick till 14,87 procent (14,14)
och kärnprimärkapitalrelation till 10,29 procent (9,66).

Siffror inom parentes avser tredje kvartalet 2018 för
resultatjämförelser och utgående balans per 31 december 2018 för
balansposter.

Händelser under kvartalet

· Centralisering av verksamheten i Frankrike för att öka
effektiviteten. Stängning av kontoret i Bayonne skapar en
strömlinjeformad organisation med expertteam i Lille och Paris,
vilket möjliggör fortsatt tillväxt i en lovande marknad.

· Genom outsourcing av IT infrastruktur till marknadsledaren Larsen
& Toubro Infotech Ltd, tar Hoist Finance ett viktigt steg mot att bli
den digitala ledaren i branschen, samt att det möjliggör långsiktiga
kostnadsbesparingar.

· Hoist Finance expanderar Shared Service Center i Polen och
etablerar nearshoring-verksamhet i Rumänien.

Händelser efter kvartalets utgång

· Hoist Finance har erhållit investeringsåtagande från den globala
kapitalförvaltaren CarVal Investors rörande en värdepapperisering med
kreditbetyg.

Kommentar från VD Klaus-Anders Nysteen

Jag är nöjd över att ha avslutat ännu ett händelserikt kvartal med
signifikanta framsteg inom ett antal områden. Fokus under det tredje
kvartalet var att se bortom de senaste regulatoriska utmaningarna och
genomföra bestämda aktiviteter för att reducera framtida kostnader
och betydligt förbättra verksamhetens effektivitet. Detta inkluderar
outsourcing av vår IT infrastruktur, centralisering av vår verksamhet
i Frankrike, uppstarten med att etablera nearshoring-verksamhet i
Rumänien, såväl som fortsatt livetestning av nya digitala
betalningslösningar. Justerat för dessa satsningar så är det
underliggande resultat i linje med tidigare kvartal i år.

Genom slutförandet av vår första värdepapperiseringstransaktion tog vi
ett viktigt steg mot implementeringen av en affärsmodell som är
anpassad till en miljö av NPL backstop-regelverk. Jag är mycket stolt
över att ha erhållit investeringsåtagande på vår andra
värdepapperisering, denna gång med kreditbetyg. Detta representerar
en viktig milstolpe och visar att vi är ett flexibelt och agilt
företag. Jag tror även på att den positiva återkoppling vi har fått
från investerare och kreditvärderingsinstitut är ett starkt kvitto på
våra tillgångar, investeringsförfaranden, inkasseringsförmågor och
våra professionella och kompetenta medarbetare. Även om dessa
strukturer ökar vår genomsnittliga finansieringskostnad något, så är
vi trygga i att bankmodellen fortfarande erbjuder den mest hållbara
och konkurrenskraftiga finansieringsmodellen. Vår tillgång till
billig finansiering är helt enkelt bäst i hela branschen.

Marknadsutsikten är fortsatt positiv. Det är hög aktivitet inom
samtliga tillgångsklasser, och marginalerna har utvecklats
fördelaktigt. I en miljö av NPL backstop-regelverk, så känner jag
stark övertygelse om att vi är på rätt väg mot en hållbar och
konkurrenskraftig affärsmodell där vi kan fortsätta hjälpa individer
att hålla sina åtaganden och hitta en väg framåt.

Denna information är sådan information som Hoist Finance AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 5 november 2019 kl. 07:30 CET.

Rapporten för det tredje kvartalet kommer att presenteras kl 09:30 CET
på Helio GT30, Grev Turegatan 30 i Stockholm av Klaus-Anders Nysteen,
VD och Christer Johansson, CFO.

Presentationen som hålls på engelska kommer också att sändas live på:
https://tv.streamfabriken.com/hoist-finance-q3-2019

Kontaktinformation för konferenssamtal:
SE: +46850558368 UK: +443333009263 US: 18446251570

Presentationen och delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på
www.hoistfinance.com efter publiceringen.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Lindblom
Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)72 506 14 22

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en tillförlitlig kredithanteringspartner till
privatpersoner, företag och banker i elva europeiska länder. Med över
1600 dedikerade kollegor, smarta digitala lösningar och en djup
förståelse för individuella finansiella situationer hjälper vi över
sex miljoner kunder att hålla sina åtaganden. Detta åstadkommer vi
genom att sätta upp hållbara återbetalningsplaner så att alla kan
inkluderas i det finansiella ekosystemet. Hoist Finance har en bred
portfölj av tillgångsklasser och vår webbaserade sparplattform i
Sverige och Tyskland bidrar till vår unika finansieringsmodell. Hoist
Finance grundades 1994 och är idag ett publikt bolag noterat på
Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök
hoistfinance.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoist-finance/r/delarsrapport-tredje-kvartale...
https://mb.cision.com/Main/8270/2953615/1135631.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.