Du är här

2017-05-16

Hoist Finance: Hoist Kredit AB (publ) tillkännager samtycke till villkorsändringar för sina SEK-obligationer

Hoist Kredit AB (publ) offentliggör även indikativt resultat för
återköpserbjudandet till alla innehavare av sina utestående
SEK-obligationer.

EJ FÖR PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION I USA ELLER TILL PERSON
HEMMAHÖRANDE ELLER BOSATT I ANNAN JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT
ATT DISTRIBUERA DETTA MEDDELANDE.

Samtycke från innehavare av Bolagets utestående Obligationer

Hoist Kredit AB (publ) ("Bolaget"), ett helägt dotterbolag till Hoist
Finance AB (publ), meddelar idag att Bolaget har mottagit samtycke
från innehavare av de utestående SEK 350.000.000 fixed term
subordinated loan notes som förfaller 2023 (ISIN SE0005280591)
("Obligationerna") att det görs vissa ändringar i
obligationsvillkoren ("Villkorsändringsförslaget") för att möjliggöra
en förtida inlösen av Obligationerna ("Extraordinär Förtida Inlösen")
såsom beskrivs i consent solicitation and tender offer memorandum
daterad 27 April 2017 ("Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum").

I samband med inhämtandet av samtycken till Villkorsändringsförslaget
hölls ett fordringshavarmöte avseende Obligationerna kl.09.00 CET den
16 maj 2017. Kvorumkravet var uppfyllt och Villkorsändringsförslaget
om att införa en möjlighet till Extraordinär Förtida Inlösen i
villkoren för Obligationerna godkändes. Early Consent Fee (såsom
definieras i Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) kommer
att betalas till direktregistrerade innehavare och förvaltare som har
inkommit med giltig röstningsinstruktion till förmån för
Villkorsändringsförslaget före relevant deadline i enlighet med de
villkor som beskrivs i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum på Early Redemption Date (såsom definierat i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum). Om ikraftträdandedatumet
för Villkorsändringarna (definierat som "Effective Date" i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum) inte inträffar och den
Extraordinära Förtida Inlösen inte genomförs kommer ingen Early
Consent Fee att erläggas. Innehavare som har giltigt erbjudit sina
Obligationer för återköp i överensstämmelse med Återköpserbjudandet
(såsom definieras nedan) är exklusivt kompenserade för sådant återköp
genom återköpsbeloppet (definierat som "Tender Consideration" i
Consent Solicitation and Tender Offer Memorandum) och sådana
innehavare är inte berättigade att erhålla ytterligare Early Consent
Fee med hänsyn till återköpta Obligationer, även om
ikraftträdandedatumet för Villkorsändringarna inträffar.

Återköpserbjudande av Bolagets utestående Obligationer

Bolaget offentliggör även indikativt resultat av erbjudandet till alla
innehavare av Obligationer att erbjuda sina Obligationer till kontant
återköp av Bolaget, i enlighet med de villkor som beskrivs i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum ("Återköpserbjudandet").

Vid deadline för Återköpserbjudandet kl.17.00 CET den 10 maj 2017 hade
giltiga återköpsinstruktioner om SEK 287.000.000 i sammanlagt
nominellt belopp av Obligationerna mottagits i enlighet med
Återköpserbjudandet. Bolaget avser att acceptera alla giltigt
erbjudna Obligationer till kontant återköp, villkorat ett
framgångsrikt fullföljande (enligt Bolagets bedömning) av utgivande
av nya obligationer (definierat som "New Notes" i Consent
Solicitation and Tender Offer Memorandum), på villkor som Bolaget
finner tillfredsställande, i avsikt att finansiera återköpsbeloppet
för Obligationer giltigt erbjudna för återköp under
Återköpserbjudandet. Bolaget bibehåller rätten att, efter eget
beslut, efterge nämnda villkor.

Detaljer för Återköpserbjudandet och Villkorsändringsförslaget är
fullständigt beskrivna i Consent Solicitation and Tender Offer
Memorandum.

Dealer Managers och Solicitation Agents:

Deutsche Bank AG, London Branch: +44 20 7545 8011,
liability.management@db.com

Nordea Bank AB (publ): +45 5547 4294, bibi.larsen@nordea.com/
NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Tender and Paying Agent:

Nordea Bank AB (publ): IssuerSeCustodian@nordea.com

För ytterligare information kontakta:

Magnus Linnersand, Group Head of Treasury

Telefon: +46 (0)8 555 177 72

Michel Jonson, Group Head of Investor Relations

Telefon: +46 (0)8 555 177 19

Informationen ovan har publicerats i enlighet med lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen tillkännagavs för publicering kl. 10:00 CET
den 16 maj 2017.

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/hoist-kredit-ab--publ--tillkan...
http://mb.cision.com/Main/8270/2266278/674878.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.