Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-25

Hoist Finance: Valberedning

I enlighet med fastslagen instruktion ska valberedning i Hoist Finance
bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant
för var och en av de tre största aktieägarna samt styrelseordförande
i Hoist Finance.

Valberedningens ledamöter har utsetts baserat dels på
ägarförhållandena per den 31 augusti 2018 samt med hänsyn tagen till
ägarförändringar i samband med den riktade nyemission som genomfördes
i september 2018. Valberedningen består av:

· Niklas Ringby, ordförande, utsedd av EQT;
· Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur Fonder;
· Peter Thelin, utsedd av Carve Capital AB; och
· Ingrid Bonde, styrelseordförande i Hoist Finance

De tre största aktieägarna representerar tillsammans ungefär 26
procent av rösterna för alla aktier i Hoist Finance per 30 september
2018.

Valberedningen har till uppgift att inför årsstämman 2019 förbereda
val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, val av
revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill
hörande frågor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra detta
via e-post till valberedning@hoistfinance.com eller per brev till
Hoist Finance, Valberedningen, Box 7848, 103 99 Stockholm, senast den
31 januari 2019.

För vidare information vänligen kontakta:

Michel Fischier

Group Head of Investor Relations

Tel: 46 8 555 177 19

Om Hoist Finance

Hoist Finance är en nära samarbetspartner till internationella banker
och finansiella institut. Vi är specialiserade på förvärv av
portföljer med förfallna fordringar, och i att stödja individer att
bli skuldfria. Genom vår expertis och strikta regelefterlevnad vinner
vi bankernas tillit. Genom respekt, ärlighet och rättvist agerande
vinner vi våra kunders tillit. Mer information finns på
hoistfinance.com (http://se.hoistfinance.com/)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/hoist-finance/r/valberedning,c2653410
http://mb.cision.com/Main/8270/2653410/932153.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.