Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-30

HOIST: KAN INVESTERA ÖVER 5 MDR I ÅR MED VÄRDEPAPPERISERING -VD

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kredithanteringsbolaget Hoist kan klara av att
investera något mer än 5 miljarder kronor, kanske 6 miljarder, under 2019 som
en följd av att det nu lyckats med en värdepapperisering. Bolaget fortsätter
att arbeta för ytterligare transaktioner som lindrar effekten av de nya
hårdare kapitalregleringarna.

Det säger vd:n Klaus-Anders Nysteen till Nyhetsbyrån Direkt.

"Förväntningen på en förvärvskapacitet om 5 miljarder kronor har varit utan
medräknande från effekter av åtgärder för att lindra effekten av de nya
regleringarna från Finansinspektionen", säger han.

Han pekar på att Hoist, utöver värdepapperisering, fortsätter att arbeta med
en etablering av fondstrukturer för att utnyttja kapital från tredje part.

"Arbetet med etablering av en fondstruktur har kommit riktigt långt och vi
hoppas att kunna annonsera något på den fronten om inte allt för lång tid",
fortsätter vd:n.

Hoist stärkte under det andra kvartalet kärnprimärkapitalrelationen till 9,9
procent, från 9,5 procent vid utgången av mars. Bolaget investerade 2,3
miljarder kronor i fordringsportföljer under det första halvåret (3,2). Under
helåret 2018 investerades drygt 8 miljarder kronor.

"Vi har varit disciplinerade och hållit igen lite på investeringarna och haft
en något lägre tillväxt inom kärntillgångar. Kärnprimärkapitalrelationen har
stärkts inför att vi gör värdepapperiseringen som stärker vårt kapital
ytterligare och ger potential för ytterligare investeringar", säger
Klaus-Anders Nysteen.

Genom värdepapperiseringen som annonserades sent på måndagen förs en italiensk
portfölj med 225 miljoner euro av osäkra förfallna fordringar ut ur
balansräkningen. Kapitalförvaltaren Carval investerar i
värdepapperiseringsbolaget. Transaktionen väntas slutföras i augusti och ge
en lättnad på cirka 0,6 procentenheter på kärnprimärkapitalrelationen. Det
motsvarar en ökad investeringskapacitet på minst 100 miljoner euro.

"Vi kommer att göra ytterligare värdepapperiseringar. Denna gång var det en
värdepapperisering utan kreditbetyg, nästa gång kommer det att vara en
värdepapperisering med kreditbetyg", säger han och räknar med att detta sker
under "kommande månader", kanske inom 3-6 månader.

Hoist är nöjda med att få Carval som partner i sin första värdepapperisering,
för vilken intresset varit "stort". Villkoren i värdepapperiseringen blev
enligt vd:n i linje med vad Hoist önskat sig inför.

Vd:n upprepar budskapet om att det tar upp till tre år att få en intern
ratingbaserad modell (IRB) godkänd från myndighetshåll, vilket skulle minska
Hoist riskvikter.

Angående att Hoist resultat före skatt ökade med 63 procent i det andra
kvartalet, mot året före, till 230 miljoner kronor säger vd:n att tillväxten
från 2018 ger ett stöd samtidigt som "kostnaderna kommit ned avsevärt".

Kostnaderna i förhållande till intäkter (K/I) var 71 procent i det andra
kvartalet (79). Målet är att sänka relationen till 65 procent på medellång
sikt.

"Vi är på väg leverera på våra mål, målet är att sänka kostnadsrelationen till
65 procent till 2021", säger vd:n som lyfter fram att inkasseringen från
digitala kanaler ökat.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News