Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-21

HOIST: NETTORESULTATET BLEV -48 MLN KR 2 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Finans- och kredithanteringsbolaget Hoist Finance redovisar ett nettoresultat på -48 miljoner kronor för det andra kvartalet 2021 (-73). Exklusive jämförelsestörande posten var resultatet 58 miljoner kronor.

Bolaget lämnade den 8 juli vissa preliminära siffror och förutspådde då ett nettoresultat på cirka -50 miljoner kronor. Exklusive jämförelsestörande posten räknade Hoist med ett resultat kring 60 miljoner kronor.

Resultatet före skatt blev 52 miljoner kronor (-64) och resultatet per aktie uppgick till -0:79 kronor (-1:05).

Rörelseintäkterna uppgick till 625 miljoner kronor (513).

Portföljförvärven uppgick till 857 miljoner kronor under kvartalet. Här räknade Hoist den 8 juli preliminärt med cirka 850 miljoner kronor.

Kärnprimärkapitalrelationen uppgick vid halvårsskiftet till 9,7 procent. Hoist preliminära bedömning tidigare i juli var cirka 9,6 procent.
Författare Direkt-SE