Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-08

Holmen: Holmens årsstämma - Utdelning 9 kronor per aktie

Vid årsstämma i Holmen tisdagen den 8 april fastställdes utdelningen
till 9 kronor per aktie för verksamhetsåret 2013. Beslutet innebär en
oförändrad utdelning jämfört med föregående år.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Lundberg, Carl Bennet,
Lars G Josefsson, Carl Kempe, Louise Lindh, Ulf Lundahl och Göran
Lundin. Henrik Sjölund, tillträdande VD och koncernchef i Holmen,
valdes till ny styrelsedamot. Fredrik Lundberg omvaldes till
styrelsens ordförande.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. Som huvudansvarig revisor har
auktoriserade revisorn George Pettersson utsetts.

Årsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till
nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier på
börsen. Förvärv får ske av högst så många B-aktier att bolagets
innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av
samtliga aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades vidare att fatta
beslut om att överlåta återköpta aktier som

likvid vid förvärv eller för att finansiera sådant förvärv.
Motsvarande bemyndiganden gavs av årsstämman 2013.

____________________________________________________________________________________________

Avgående VD och koncernchef Magnus Halls anförande vid årsstämman
finns på www.holmen.com.

Informationen är sådan som Holmen AB skall offentliggöra enligt lagen
om värdepappers-marknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april
kl.17.15.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/holmen/r/holmens-arsstamma---utdelning-9-krono...
http://mb.cision.com/Main/308/9565636/230783.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.