Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-02-08

Holmen: Holmens bokslutsrapport för 2016

Kvartal Helår
Mkr 4-16 3-16 4-15 2016 2015
Nettoomsättning 3 937 3 810 3 689 15 513 16 014
Rörelseresultat 579 520 376 2 162 1 700
exkl. jämförelsestörande
poster
Rörelseresultat 579 520 -555 1 930 769
Resultat efter skatt 442 395 326 1 652 1 323
exkl. jämförelsestörande
poster
Resultat efter skatt 442 395 -438 1 424 559
Resultat per aktie, kr 5,3 4,7 -5,2 16,9 6,7
Rörelsemarginal, % * 14,7 13,7 10,2 13,9 10,6
Avkastning på sysselsatt 9,3 8,4 5,7 8,6 6,4
kapital, % *
Avkastning på eget 8,5 7,7 -8,4 6,9 2,6
kapital, %
Kassaflöde före 527 560 485 2 320 2 083
investeringar och
rörelsekapital
Skuldsättningsgrad 0,19 0,21 0,23 0,19 0,23

* Exklusive jämförelsestörande poster, vilka ingår i rörelseresultatet
med -232 Mkr under 2016 och -931 Mkr under 2015. Se vidare sidan 15.

· Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med
462 Mkr till 2 162 Mkr främst till följd av bättre produktmix inom
papper, avyttring av bruket i Spanien samt sänkta kostnader och högre
priser inom skogsverksamheten.

· Fjärde kvartalets rörelseresultat ökade jämfört med tredje
kvartalet med 59 Mkr till 579 Mkr till följd av högre resultat från
skog och energi.

· Resultatet efter skatt för 2016 uppgick till 1 424 (559) Mkr,
vilket motsvarar ett resultat per aktie om 16,9 (6,7) kr. Exklusive
jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter skatt till 1 652
(1 323) Mkr och resultatet per aktie till 19,7 (15,8) kr.

· Styrelsen föreslår en utdelning om 12 (10,5) kr per aktie.
· Under året såldes bruket i Spanien vilket tillsammans med ökad
försäljning av nya produkter fokuserat pappersverksamheten mot
magasin- och bokpapper. Försäljningen av kartong till nya kunder inom
premiumsegmentet har ökat samtidigt som ett investeringsprogram
slutförts vilket ger möjlighet att växa. Virkesförrådet växte 1
procent samtidigt som kostnaderna för skogsbruket sänkts med
bibehållen hög kvalitet på skogsskötseln. Skog utgör tillsammans med
vattenkraft två tredjedelar av koncernens sysselsatta kapital.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 - 666 21 22
Ingela Carlsson, kommunikationsdirektör, tel 070 - 212 97 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 8 februari
2017 kl. 12.30.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/holmen/r/holmens-bokslutsrapport-for-2016,c218...
http://mb.cision.com/Main/308/2183149/625480.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.