Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-18

Holmen: Holmens delårsrapport januari-september 2019

Kvartal Januari-september Helår
Mkr 3-19 2-19 3-18 2019 2018 2018
Nettoomsättning 4 144 4 361 3 844 12 765 12 108 16 055
Rörelseresultat exkl. 541 574 591 1 758 1 862 2 476
jämförelsestörande post
Rörelseresultat 541 574 591 1 758 1 862 2 382
Resultat efter skatt 409 451 458 1 363 1 724 2 268
Resultat per aktie, kr 2,5 2,7 2,7 8,1 10,3 13,5
Rörelsemarginal, % * 13,0 13,2 15,4 13,8 15,4 15,4
Avkastning på sysselsatt 8,3 8,6 9,2 8,9 9,8 9,7
kapital, % *
Avkastning på eget 7,2 7,7 8,1 7,8 10,3 10,1
kapital, %
Kassaflöde före 522 884 581 2 062 1 829 2 500
investeringar och
rörelsekapital
Skuldsättningsgrad 0,18 0,14 0,13 0,18 0,13 0,12

*Exklusive jämförelsestörande post om -94 Mkr under fjärde kvartalet
2018.

· Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 1 758
(januari-september 2018: 1 862) Mkr. Resultatet har påverkats
negativt med 210 Mkr från underhållstopp inom kartong jämfört med 60
Mkr 2018. Högre vedkostnader har uppvägts av bättre
försäljningspriser.

· Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till 541 Mkr jämfört med
574 Mkr i andra kvartalet. Ett större underhållsstopp belastade
resultatet med 130 Mkr. Kostnaderna var säsongsmässigt låga och
kartongproduktionen gick bra.

· Resultatet efter skatt för januari-september blev 1 363 (1 724)
Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 8,1 (10,3) kronor.
Resultatet föregående år påverkades positivt med 300 Mkr av sänkt
skattesats i Sverige.

· Efter styrelsens beslut i augusti att inleda återköp av egna
aktier har 3,7 procent av totalt antal aktier återköpts för 1 430
Mkr.

· Styrelsen avser att vid årsskiftet ändra redovisningen av
skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån
transaktioner i de områden Holmen har mark. Preliminära beräkningar
visar att värdet uppgår till mellan 39 och 43 Mdr jämfört med dagens
redovisade värde om 19 Mdr.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 - 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 - 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 - 986
51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande fredagen den 18 oktober 2019 kl. 12.20.

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör
basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas
till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara
förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig
avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus
på lönsamhet och ökad förädling. 2018 uppgick Holmens omsättning till
drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap. För mer information besök oss
på holmen.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/holmen/r/holmens-delarsrapport-januari-septem...
https://mb.cision.com/Main/308/2935504/1125641.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.