Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-18

Holmen: Iggesund lönsamhet neg, Papers balansgång pos i 4 kv - VD

(SIX) Operationellt var de största överraskningarna i fjärde
kvartalet 2013 affärsområde Iggesund Paperboards svagare lönsamhet
samt Holmen Papers prestation att balansera ut minskad kapacitet med
sänkta kostnader, om man ser till skogsbolaget Holmens egna
förhandsförväntningar. Affärsområde Timbers lönsamhet förbättras och
Holmen håller här medvetet igen på produktionen vid dess moderna
stora sågverk i Braviken.

Om det är något marknaden långsiktigt underskattar i nuläget så är
det Holmen Papers satsning på bokpapper och nya journalprodukter.
Vidare vill Holmen på sikt göra fler vindkraftsaffärer, där man både
kan ha ett ägande i elproduktionen och få ut markarrendet.

Det uppger Holmens vd Magnus Hall i en intervju för SIX News efter
torsdagens bokslutskonferens.

Holmens fjärde kvartal innehöll en justerad rörelsemarginal på 8,6
procent på koncernnivå, överstigande analytikerförväntningarna i SIX
News analytikerenkät med 1,2 procentenheter. Rörelseresultatet var 12
procent över förväntan medan omsättningen var 4 procent under.

Hall ger följande kommentar kring förpackningsverksamheten Iggesund
Paperboard i fjärde kvartalet:

”Vi har haft vissa problem med intjäningen och våra investeringar
som påverkat resultatet för fjärde kvartalet, vilket vi måste jobba
med.”

Kring pappersverksamheten Holmen Papers fjärde kvartal säger Hall:

”Tittar man på Holmen Paper har vi på ett sätt lyckats när vi gjort
stora omställningar; vi har ställt av två pappersmaskiner samtidigt
som vi fått göra oss av med kostnaderna som förknippades med det. Vi
lyckades nog balansera ut volymförlust med kostnadsneddragning,
vilket jag tycker har skötts på ett bra sätt.”

Holmen guidade i bokslutet för att man på tidningspappersområdet
sett en prishöjning på cirka 5 procent i början av 2014, jämfört med
slutet av 2013.

Hur har övriga papperssegments, exklusive tidningspapper,
prisförändringar sett ut?

”Vi har relativt stabila priser på övriga områden, vilka lever lite
grand ett liv för sig själva. Gällande MF-journalpapper, som ligger
lite närmare journalpappersområdet, har vi i princip sett stabila
priser, så där har vi inte fått några större effekter. Ungefär 35
procent av Holmen Papers volymer berörs av den här
(tidningspappers-)prishöjningen”, säger Hall.

Vidare så är Holmen, givet förutsättningarna med en ”ganska svag”
marknad, nöjda med sågade trävaru-affärsområdet Holmen Timbers
resultatförbättring mellan tredje och fjärde kvartalet 2013. ”Vi har
nu sett en bra produktion under tre månader i fjärde kvartalet, i
båda våra sågverk, vilket lett till att vi kunnat lyfta resultatet
från -20 till -5 (miljoner kronor på ebit-nivå, SIX anm)”,
kommenterar Hall.

Kan mycket av Timbers förbättring tillskrivas ert nyare sågverk i
Braviken?

”Det är klart att det spelar roll, det utgör ju en större andel av
omsättningen än vårt andra sågverk. Produktiviteten i Braviken är
”ganska bra” och det stora problemet är råvarukostnaden. Vi har
lyckats få ut bättre produktivitet, vilket vi måste få då det är en
del av utnyttja anläggningen mer effektivt. Så där går det åt rätt
håll, definitivt”, svarar Hall.

Och hur ligger kapacitetsutnyttjandet i Braviken-sågverket i
förhållande till det maximala?

”Man kan se det på lite olika sätt; kapaciteten i sågverk beror
rätt mycket på hur du driftsätter det och hur mycket av den tid du
satt in som det kan köras. Vi har väl legat rätt bra till om man
tittar på hur vi utnyttjar den tid vi satt in, men vad vi skulle
kunna göra är att gå upp i skiftgång för att få ut mer kapacitet, upp
till 550.000 kubikmeter per år. Vi har dock valt att inte ta det
steget än, framförallt för att det skulle få en ganska stor ökning av
vår konsumtion av lokal råvara, och där finns alltid risken vi
fortsätter att trycka upp timmerpriser, något vi nog ska akta oss
för”, förklarar Holmen-vd:n för SIX.

Gällande Holmens vindkraftssatsningar, vad blir effekten på lite
längre sikt om ni skalar upp?

”Jag kan inte kvantifiera här men man kan titta på den affär vi
gjorde i vår; vi paketerade då ett projekt kring att bygga en
vindkraftpark och sålde av den möjligheten till en investerare som
ville ta 50 procent och vi tjänade då 100 miljoner kronor.
Fortsättningen av den (ovan nämnda) affären utgörs dels av vår
investering motsvarande 50 procent, att tjäna pengar på vindkraften,
men för vår del får vi också in ett arrende då vi är markägaren.
Poängen för oss är ju givetvis att bygga projekten på egen mark för
att höja värdet på skogsmarken. Det här kan man tänka går vidare, vi
har ett antal andra parker där vi fått miljötillstånd för, och
ytterligare där vi söker. Själva affärsmodellen tycker vi är
intressant och något som vi kommer att komma tillbaka till framöver.”

Vilka investeringar och nya produktområden för Holmens del anser du
att marknaden i nuläget underskattar?

”Vi ser inga stora engångshändelser utan det kommer att bli ett
gnetande med att fortsätta öka förädlingsvärdet inom Holmen Paper;
att göra mer bokpapper och journalprodukter och minska ned på
tidningspappersproduktion på de ställen där vi använder oss av färska
fibrer. Däremot i Spanien har vi ju en bra, och lönsam,
tidningspappersproduktion med vår maskin baserad på returpapper. Det
gäller att jobba vidare med att få upp marginalerna genom att sälja
mer avancerade produkter. Samtidigt är det intressanta att vi ser att
den marknaden för dessa (de mer avancerade produkterna, SIX anm)
kommer att finnas där, då många kunder framöver kommer att vilja
bryta ut traditionella journalprodukter mot mer kostnadseffektiva för
att spara pengar. Det finns god tid att jobba med det segmentet under
en lång tid framöver.”

Johan Eklund, tel +46 8 586 163 87
mailto:johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare SIX news

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.