Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

HOLMEN: JUSTERAT RÖRELSERESULTAT 613 MLN KR 4 KV (EST 615)

STOCKHOLM (Direkt) Holmen redovisar ett rörelseresultat på 519 miljoner kronor
för det fjärde kvartalet 2018, framgår det av bokslutsrapporten.

Analytiker hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat på 615 miljoner
kronor, enligt Infront Datas sammanställning av tre analytikers prognoser.

I resultatet ingår jämförelsestörande poster om -94 miljoner kronor. I Infront
Datas sammanställning ingick inga engångsposter.

Exklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet 613 miljoner
kronor, medan den justerade rörelsemarginalen blev 15,5 procent. Väntat var
615 miljoner respektive 14,7 procent.

Försäljningen uppgick till 3.948 miljoner kronor för perioden. Här låg Infront
Datas konsensusprognos på 4.191 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6:75 kronor per aktie (6:50), att jämföra med
förväntade 6:80 kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat

estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet
utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och
gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en
indikation om var förväntningarna ligger.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt