Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2012-01-31

Holmen: Res före skatt på 4.049 Mkr väntas 4 kv - SIX Estimates

(Nyheten skickades första gången den 27 januari)

4 kv 2011, Mkr Snitt Lägst Median Högst 4 kv 2010

Försäljning 4.642 4.317 4.656 4.904 4.747
- Paper 2.113 1.815 2.144 2.279 2223
- Paperboard 1.282 1.195 1.262 1.366 1291
- Timber 267 234 267 300 147
- Skog 1.498 1.403 1.496 1.650 1456
- Energi 514 446 523 556 556
Rörelseresultat 4.101 4.056 4.099 4.156 625
Rörres. ex eo 501 456 498 556 361
- Paper 89 38 76 203 -141
- Paperboard 219 180 221 265 231
- Timber -30 -80 -25 -6,00 -6
- Skog 177 152 170 253 203
- Energi 106 3,00 122 134 127
Res f skatt 4.049 3.999 4.035 4.118 578
Nettoresultat 2.915 2.879 2.915 2.981 176
Utdelning 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

(SIX) Den 2 februari är det dags för Holmen att lägga fram sina
siffror för det fjärde kvartalet, där prognosen ligger på ett
resultat före skatt på 4.049 miljoner kronor.
Det visar SIX Estimates enkät med 9 deltagande analytiker.
Rörelseresultatet väntas inkomma vid 4.101 miljoner kronor.
Konsensus för det justerade rörelseresultatet för perioden
ligger vid 501 miljoner kronor.
I december meddelade Holmen att bolaget uppvärderar sitt
skogsinnehav, vilket därmed ökar från 12 miljarder till 15,8
miljarder, vilket påverkar rörelseresultatet i det fjärde
kvartalet med 3,6 miljarder kronor och resultatet efter skatt
med 2,6 miljarder kronor.
På lång sikt kommer detta att innebära en starkare finansiell
ställning för Holmen och en god avkastning för aktieägarna, men
på kort sikt ser finanschef Anders Jernhall ingen direkt
påverkan.
Vid det förra kvartalet levererade Holmen en solid rapport
som inkom något över konsensusförväntningarna. Resultatet före
skatt inkom 9 procent bättre än vad analytikerna i SIX Estimates
enkät räknade med. På divisionsnivå presenterade Paper och
Paperboard fortsatt stabila siffror, medan Energi utmärkte sig
på uppsidan, vars resultat backades upp av att produktionen var
mycket hög till följd av stark tillrinning till Holmens
vattenmagasin.
Under hösten har Holmen sett en vikande orderingång vilket
har fortsatt in även i det fjärde kvartalet. Det budskapet
upprepade Holmens vd Magnus Hall i en intervju med Nyhetsbyrån
SIX, strax före den tysta perioden inleddes, och beskrev det
rådande marknadsläget som relativt osäkert med utgångspunkt från
den konjunkturbild som råder och pekade på skuldkrisen i Europa.
Med en stor exponering mot Europa, som står för omkring 90
procent av koncernens nettoomsättning, kommenterade vd:n för SIX
att om osäkerheten fortsätter så finns det risk för en
ytterligare nedgång i början av 2012.
Under hösten och vintern har Holmen utfört en del
personalneddragningar, efter att bolaget mött en hård konkurrens
främst på tryckpapperssidan.
Vidare bedömde Magnus Hall för SIX att efterfrågan för
bolagets produkter som fortsatt svagt för tidningspapper och
kartong, medan läget för sågade trävaror bedöms som ännu
tuffare.
Drivande för bolaget är bland annat priser för tidningspapper
och kartong. Holmen är Europas fjärde största producent av
tidningspapper, motsvarande cirka 20 procent av försäljningen,
och den tredje största producenten av kartong, motsvarande cirka
28 procent av försäljningen.
Indikationer rörande efterfrågesituationen,
försäljningspriser och kommentarer rörande prisförhandlingar
kommer att granskas noggrant av marknaden. Noterbart är dock att
Holmen traditionellt sett är sparsamma med att ge utsikter inför
kommande kvartal.
Analytikerna som SIX har talat med kommenterar också att det
kommer att ställas fokus kring volymerna vid rapportsläppet.
Analytikerkåren förväntar sig en utdelning på 7 kronor per
aktie för 2011.
Rapporten offentliggörs omkring lunchtid den 2 februari,
vilket sedan efterföljs av en webbsänd press- och
analytikerkonferens klockan 14.30.

Estimat från ABG Sundal Collier, CA Cheuvreux, Carnegie,
Deutsche Bank, Handelsbanken Capital Markets, Morgan Stanley,
Nordea Markets, SEB Enskilda och Swedbank Markets ingår i
enkäten.

Caroline Karlander, tel +46 31 350 64 73
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.