Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2011-08-15

Holmen: Res före skatt på 416 Mkr väntas 2 kv - SIX Estimates

(Nyheten skickades första gången den 12 augusti)

2 kv 2011, Mkr Snitt Lägst Median Högst 2 kv 10
Försäljning 4.690 4.544 4.675 4.853 4.227

Fsg Holmen Paper 2.185 2.063 2.174 2.290 1.995

Fsg Iggesund 1.287 1.243 1.281 1.332 1.139

Fsg Timber 227 191 226 260 150

Fsg Skog 1.504 1.400 1.455 1.656 1.441

Fsg Energi 412 382 410 435 408

Rörelseresultat 470 440 466 505 268
Rörres Holmen Paper 52 32 58 72 -170

Rörres Iggesund 240 229 240 247 180

Rörres Timber -16 -25 -15 -10 11

Rörres Skog 172 144 175 193 214

Rörres Energi 72 40 73 89 90

Resultat före skatt 416 380 417 436 214

Resultat efter skatt 300 273 302 311 102

(SIX) Som sista nordiska skogsbolag väntas nu Holmen inkomma
med sin delårsrapport. Analytikerna har justerat ner sina
estimat efter att övriga skogsbolag redovisat relativt svaga
rapporter och gett försiktiga utsikter.
Resultatet före skatt väntas inkomma på 416 miljoner kronor
för det andra kvartalet.
Det framgår av SIX Estimates med 11 deltagande analytiker.
Rörelseresultatet beräknas till 470 miljoner kronor, ner från
första kvartalet 2011 men kraftigt upp från samma period i fjol
som låg på 268 miljoner kronor . Det andra kvartalet är
säsongsmässigt svagare än det första kvartalet, till stor del
hänförbart till hydropower och mer normala vinster för Skog från
säsongsstarka föregående kvartalet. För affärsområdet Skog
väntas en rörelsemarginal på 11,4 procent.
Prognoserna för Holmens största affärsområde Paper har
sänkts, till stor del på grund av ökad kostnadsinflation, där
rörelsemarginalen beräknas till 2,4 procent.
Samtidigt spår flera av analytikerna en fortsatt solid
marginalutveckling för Iggesund Paperboard, där en
rörelsemarginal på 18,3 procent väntas.
Tidningspappersmarknaden fortsätter att vara en utmaning
vilket flera av de andra skogsbolaget rapporterat, där
konkurrenterna inte har fått igenom så stora prisökningar som de
har velat. Givet ökade priser i trä, returpapper och transport
förväntar sig analytikerna inte att prisökningarna får något
större genomslag på den nedersta linjen för Holmen.
Kommentarer rörande efterfrågan och priser är som vanligt
viktigt och efter att övriga skogsbolag presenterat försiktiga
utsikter och lyft fram makroekonomik instabilitet, blir det
intressant att höra Holmens kommentarer i samband med rapporten.
Vidare vill marknaden ha mer infomation från ledningen rörande
uppstarten av det nya sågverket i Braviken. Holmen har tidigare
sagt att man är nöjda med utvecklingen och räknar med att nå
positivt rörelseresultat för Braviken senare under året,
troligen under fjärde kvartalet.
Av de tillfrågade analytikerna ger 5 stycken rekommendation
köp eller öka, 2 är neutrala och 2 ger aktien minska eller sälj.
2 analytiker har inte uppgivit någon rekommendation.
Trots de makroekonomiska osäkerheterna kommenterar
analytikerna, som ger rekommendationen köp eller öka, att
bolagen har en stark balansräkning och att aktien handlas på en
mycket attraktiv och låg nivå, med lite rum för ytterligare
nedgångar.
Rapporten offentliggörs omkring lunch onsdagen den 17 augusti
och Holmen anordnar sedan en webbsänd presskonferens klockan
14.30.

Estimat från ABG Sundal Collier, CA Cheuvreux, Carnegie,
Deutsche Bank, Erik Penser Bankaktiebolag, Morgan Stanley,
Nordea Markets, SEB Enskilda, Swedbank Markets, UBS och Öhman
ingår i enkäten.

Caroline Karlander, tel +46 31 350 64 73
caroline.karlander@six-group.se
Nyhetsbyrån SIX

Författare direkt.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.