Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-13

Holmen: Rörelseresultat om 265 Mkr väntas 2 kv - SIX

(Nyheten skickades första gången den 12 augusti)

2 kv 2013, Mkr Snitt Lägst Median Högst 2 kv 2012

Försäljning 4.238 3.997 4.226 4.420 4.569
- Paper 1.800 1.800 1.714 1.823 2.090
- Paperboard 1.154 1.154 1.140 1.154 1.212
- Timber 291 271 288 315 313
- Skog 1.564 1.515 1.570 1.600 1.578
- Energi 423 413 417 446 413
Rörelseresultat* 265 195 259 377 488
- Paper -118 -143 -117 -93 77
- Paperboard 47 0 45 100 134
- Timber -23 -30 -25 -10 -24
- Skog 235 220 235 250 261
- Energi 117 58 120 170 72
Res före skatt* 215 147 213 321 436

*Jämförelsestörande poster om +100 miljoner väntas påverka
resultatet för det andra kvartalet 2013, till följd av affären
med Eurofideme som meddelades i maj.

(SIX) Som sist ut i sektorn kommer Holmen på onsdagen den 14
augusti att avsluta skogsbolagens rapportsäsong. Analytikerna
spår ett rörelseresultat om 265 miljoner kronor, enligt SIX
Market Estimates enkät med åtta deltagande analytiker.

Konsensus för resultatet före skatt för perioden ligger vid
omkring 215 miljoner medan omsättningen väntas minska till 4.238
miljoner från 4.569 miljoner i fjol.

"Efter två kvartal med ovanligt dyster lönsamhet i Holmens
två stora industriella divisioner, Holmen Paper och Iggesund
Paperboard, ser det ut som om det kommer bli ännu värre innan
det blir bättre. Vi har justerat våra vinstprognoser för det
andra kvartalet till följd av en större effekt från stoppet vid
Iggesund, svag efterfrågan på papper samt valutaeffekter",
noterar SEB inför rapporten.

UBS bedömer i en ny analys på måndagen att Holmens resultat
väntas återspegla högre än normala kostnader för produktions-
och kapacitetsneddragningar. Banken spår sekventiellt något
högre leveranser inom pappers- och kartongdivisionerna med
överlag stabila prisnivåer.

Drivande för bolaget är bland annat priser för tidningspapper
och kartong. Holmen är Europas fjärde största producent av
tidningspapper, vilket står för cirka 20 procent av bolagets
försäljning, och den tredje största producenten av kartong, som
står för en knapp tredjedel.

På affärsområdesnivå väntar sig analytikerna fortsatta
förluster för Paper och Timber. Kartongdivisionen väntas minska
rörelseresultatet med drygt 60 procent, medan skogsdivisionen
spås uppvisa en mer stabil utveckling på årsbasis. Holmen
Energis rörelseresultat påverkas av extraordinära poster i
kvartalet om +100 miljoner kronor.

Indikationer rörande produktion- och efterfrågesituationen,
prisnivåer och kommentarer rörande prisförhandlingar
kommer att granskas noggrant av marknaden. Noterbart är
samtidigt att Holmen traditionellt sett är relativt sparsamma
med utsikterna inför kommande kvartal.

Rapporten offentliggörs omkring lunchtid den 14 augusti,
vilket sedan efterföljs av en webbsänd press- och
analytikerkonferens klockan 14.30.

Estimat från ABG Sundal Collier, Credit Suisse, DNB Markets,
KeplerCheuvreux, Nordea Markets, SEB, Swedbank Markets och UBS
ingår i enkäten.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare TIC