Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-31

HOLMEN: SER INBROMSNING I INDUSTRIKONJUNKTUREN 4 KV ENLIGT VD

STOCKHOLM (Direkt) Skogskoncernen Holmens justerade rörelseresultat för det
fjärde kvartalet var i nivå med förväntningarna i Infront Datas snittprognos,
medan omsättningen var något lägre och rörelsemarginalen därmed något högre
än väntat.

"Vi noterar en inbromsning i industriverksamheten under fjärde kvartalet. Om
det är tillfälligt eller bestående är för tidigt att uttala sig om", skriver
vd Henrik Sjölund i bokslutsrapportens vd-ord.

Holmens rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster blev 613 miljoner
kronor i det fjärde kvartalet, medan den justerade rörelsemarginalen blev
15,5 procent. Väntat var enligt Infront Datas sammanställning av tre
analytikers prognoser 615 miljoner respektive 14,7 procent.

De jämförelsestörande posterna uppgick till -94 miljoner kronor, relaterat
till besparingsprogram inom kartongverksamheten.

Affärsområdet Kartong levererade ett rörelseresultat om 175 miljoner, 5
procent under snittförväntningarna. Svagare efterfrågan från Asien begränsade
försäljningen, uppger bolaget.

"Den planerade stora investeringen för att öka produktionen av solidkartong
skjuts på framtiden. I stället kommer vi genom mindre investeringar höja
produktionen i takt med att försäljningen mot premiumsegmentet utvecklas",
skriver vd:n.

För affärsområdet Papper har marknadsläget varit bra under året, med stigande
priser. Rörelseresultat kom in på 61 miljoner kronor i fjärde kvartalet, 29
procent under snittprognosen.

"Samtidigt har råvarukostnaderna ökat betydligt vilket begränsat
resultatuppgången /…/. Arbetet med att förbättra produktmixen går åt rätt
håll men utfasningen av vissa produkter påverkade leveranserna negativt under
fjärde kvartalet", kommenterar Henrik Sjölund.

Även trävarumarknaden har varit stark under året, med höjda försäljningspriser
som följd. Under hösten har marknadsläget dock försvagats med "en viss
prispress" som resultat.

En positiv avvikelse noterades för affärsområdet Skog, vars rörelseresultat
blev 326 miljoner kronor, 21 procent över Infrontprognosen. Då ingår en
positiv värdeförändring av skogsinnehavet med 112 miljoner kronor.

Holmen handlades cirka 35 minuter efter att rapporten släpptes till omkring
196:70 kronor, en nedgång med knappt 2 procent för dagen.

---------------------------------------
Michael Bernander +46 8 5191 7917

Nyhetsbyrån Direkt