Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-08-14

Holmen: SHB upprepar rek minska inför rapport

(SIX) Handelsbanken upprepar inför rapporten, som väntas i
dag vid lunchtid, sin minska-rekommendation för Holmen, bland
annat eftersom banken ej väntar sig att Holmen kommer att
presentera liknande strukturåtgärder som drivit aktiekurserna
för Stora Enso och UPM.

"Vi har nyligen höjt vår prognos för rörelseresultatet för
kvartalet med 11 procent, främst på grund av högre volymer av
sågade trävaror (vilket rapporterats av SCA och Stora Enso).
Trots detta är det förväntade rörelseresultatet för kvartalet 63
procent lägre än motsvarande kvartal förra året", noterar
Handelsbankens analytiker i en kommentar inför rapporten.

Handelsbankens syn på det andra halvåret 2013 är samtidigt
relativt oförändrad, vilket innebär en prognos om 70 procent
högre justerat rörelseresultat än under det första halvåret.

Då Holmen normalt sett inte ger några explicita prognoser,
tror banken inte att eventuella framåtblickande kommentarer
kommer att ge stöd för uppjusteringar av marknadens prognoser.

Caroline Karlander, tel +46 8 586 164 49
caroline.karlander@six-group.se
SIX News

Författare TIC