Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-13

Holmens delårsrapport januari-juni 2020

Kvartal Januari-juni Helår
Mkr 2-20 1-20 2-19 2020 2019 2019
Nettoomsättning 3 853 4 499 4 361 8 352 8 621 16 959
Rörelseresultat exkl. 542 628 574 1 170 1 217 2 345
jämförelsestörande poster
Rörelseresultat 542 628 574 1 170 1 217 11 115
Resultat efter skatt 411 491 451 902 954 8 731
Resultat per aktie, kr 2,5 3,0 2,7 5,6 5,7 52,6
Rörelsemarginal, % * 14,1 14,0 13,2 14,0 14,1 13,8
Avkastning på sysselsatt 5,0 5,7 8,6 5,4 9,2 8,9
kapital, % *
Avkastning på eget kapital, % * 4,1 4,9 7,7 4,5 8,1 7,8
Kassaflöde före investeringar 693 615 884 1 307 1 539 2 727
och förändringar i
rörelsekapital
Nettoskuld i % av eget kapital 7 9 14 7 14 9

* Exklusive jämförelsestörande poster 2019.

  • Rörelseresultatet för januari-juni uppgick till 1 170 (januari-juni 2019: 1 217) Mkr. Resultatet påverkades negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper men det uppvägdes till stor del av högre resultat från kartong och skog. 
  • Jämfört med första kvartalet minskade rörelseresultatet med 86 Mkr till 542 Mkr till följd av lägre efterfrågan inom papper orsakat av Covid-19. Resultatet för kartong och trävaror ökade.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-juni till 902 (954) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 5,6 (5,7) kronor. 
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 3,5 kronor per aktie för beslut vid en extra bolagsstämma i september.
  • Holmen tecknade i juli avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Martinsons för 1,0 Mdkr. Martinsons är en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror med en årlig konsumtion av timmer motsvarande Holmens skörd i norra Sverige. Förvärvet kräver godkännande från konkurrensmyndighet och beräknas bli klart under hösten.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

 

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genomovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 12.30.

Författare Holmen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.