Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-21

Holmens delårsrapport januari-september 2020

Kvartal Januari Helår
-september

Mkr 3-20 2-20 3-19 2020 2019 2019
Nettoomsättning 3 727 3 853 4 144 12 078 12 16 959
765
Rörelseresultat exkl. 714 542 541 1 884 1 758 2 345
jämförelsestörande poster
Rörelseresultat 714 542 541 1 884 1 758 11 115

Resultat efter skatt 565 411 409 1 467 1 363 8 731

Resultat per aktie, kr 3,5 2,5 2,5 9,1 8,1 52,6
Rörelsemarginal, % 19,2 14,1 13,0 15,6 13,8 13,8
Avkastning på sysselsatt 6,5 5,0 8,3 5,7 8,9 8,9
kapital, %
Avkastning på eget kapital, % 5,5 4,1 7,2 4,8 7,8 7,8
Kassaflöde före investeringar 735 693 522 2 042 2 062 2 727
och förändringar i
rörelsekapital
Nettoskuld i % av eget kapital 8 7 18 8 18 9

  • Rörelseresultatet för januari-september uppgick till 1 884 (januari-september 2019: 1 758) Mkr. Resultatet påverkades positivt av högre resultat från kartong och skog men negativt av prisnedgångar och produktionsbegränsningar inom papper. 
  • Jämfört med andra kvartalet ökade rörelseresultatet med 172 Mkr till 714 Mkr till följd av prisuppgångar inom trävaror, minskade produktionsbegränsningar inom papper och säsongsmässigt lägre kostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick under januari-september till 1 467 (1 363) Mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 9,1 (8,1) kronor. 
  • Utdelning om 3,5 kronor per aktie (567 Mkr) utbetalades den 23 september. 
  • Den 1 oktober genomfördes förvärvet av Martinsons, en av Sveriges ledande aktörer inom sågade och förädlade trävaror. 

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Sjölund, VD och koncernchef, tel 08 666 21 05
Anders Jernhall, vice VD och CFO, tel 08 666 21 22
Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, tel 073 986 51 12

Denna information är sådan information som Holmen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 oktober 2020 kl. 12.00.

Författare Holmen

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.