Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

HomeMaid: Kommuniké från årsstämma i HomeMaid 2016-05-19

· Patrik Torkelson valdes till ordförande att leda årsstämman.
· Vid stämman var 2 610 037 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 360
037 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade vilket
motsvaras av 42,6 % av rösterna.

· Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och
styrelsens ledamöter samt verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag innebärande att de till förfogande stående medlen (39 667
kkr) skulle utdela belopp om 18 241 kkr motsvarande 1,00 kr per
aktie.

· Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 3,0
prisbasbelopp per ledamot. Anställd personal får inget arvode.

· För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (nyval). Paul
Rönnberg har avböjt omval. Vid efterföljande konstituerande
styrelsemöte utsågs Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till
styrelsens ordförande.

· Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens
förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av
aktieslag B med eller utan aktieägarnas företrädesrätt.

· Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens
förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst
600 000 aktier av aktieslag B med eller utan aktieägarnas
företrädesrätt.

· Årsstämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningsinnehavare.

Halmstad den 19 maj 2016

Eva-Karin Dahl, VD

För ytterligare information kontakta:
Eva-Karin Dahl, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 076-338 70 43
www.homemaid.se; info@homemaid.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/homemaid/r/kommunike-fran-arsstamma-i-homemaid...
http://mb.cision.com/Main/12452/2012962/518094.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.