Du är här

2017-05-23

HomeMaid: Kommuniké från årsstämma i HomeMaid 2017-05-23

· Patrik Torkelson valdes till ordförande att leda årsstämman.
· Vid stämman var 5 899 279 aktier (2 250 000 av aktieslag A och 3
649 279 aktieslag B) av totalt 18 241 474 aktier representerade
vilket motsvaras av 54,7 % av rösterna.

· Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkningen och
styrelsens ledamöter samt verkställande direktörerna beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens
förslag innebärande att de till förfogande stående medlen (59 803
kkr) skulle utdela belopp om 19 153 kkr motsvarande 1,05 kr per
aktie.

· Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 3,0
prisbasbelopp per ledamot. Anställd personal får inget arvode.

· För tiden fram till nästa årsstämma valdes följande funktionärer:
Mats Claesson (omval), Patrik Torkelson (omval), Fredrik Grevelius
(omval), Eva-Karin Dahl (omval) och Ingrid Nordlund (omval).

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Magnus Lagerberg omvaldes som
revisorer. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte utsågs
Eva-Karin Dahl till VD och Mats Claesson till styrelsens ordförande.

· Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens
förslag, att fatta beslut om nyemission av högst 600 000 aktier av
aktieslag B med aktieägarnas företrädesrätt.

· Årsstämman bemyndigade styrelsen, i enlighet med styrelsens
förslag, att fatta beslut om emission av teckningsoptioner av högst
600 000 aktier av aktieslag B med aktieägarnas företrädesrätt.

· Årsstämman fastställde styrelsens förslag om riktlinjer för
ersättning till ledande befattningsinnehavare.

Halmstad den 23 maj 2017

Eva-Karin Dahl, VD

För ytterligare information kontakta:

Eva-Karin Dahl, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 076-338 70 43

www.homemaid.se; info@homemaid.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/homemaid/r/kommunike-fran-arsstamma-i-homemaid...
http://mb.cision.com/Main/12452/2272132/678698.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.