Bli medlem
Bli medlem
lakareutangranser

Du är här

2021-10-27

Hometown A/S offentliggør prospekt og igangsætter fortegningsemission

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 327

27. oktober 2021, København

Intern viden

Hometown A/S offentliggør prospekt og igangsætter fortegningsemission

Hometown A/S (”Selskabet”) offentliggør hermed igangsættelsen af en fortegningsemission (”Udbuddet”) med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:9 og en tegningskurs på DKK 0,75 pr. aktie. Udbuddet består af op til 167.916.888 stk. nye aktier, som udstedes med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer. Prospektet for Udbuddet kan findes på Selskabets hjemmeside: www.hometown.dk/fortegningsemission-2021.

Vilkårene for Udbuddet er i hovedtræk som følger:

  • Udbuddet: Udbuddet består af op til 167.916.888 stk. nye aktier á nominelt DKK 0,50 pr. stk. med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
  • Udbudskurs: De nye aktier udbydes til en pris på DKK 0,75 (tegningskursen) pr. aktie.
  • Provenu: Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil blive ca. DKK 126 mio., forudsat at alle nye aktier tegnes i Udbuddet. Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes at være ca. DKK 119 mio. efter fradrag af Selskabets anslåede omkostninger og udgifter forbundet med Udbuddet, forudsat alle nye aktier tegnes.
  • Tegningsforhold: Hver af Selskabets eksisterende aktionærer registreret i VP Securities A/S den 1. november 2021 (kl. 17.59) vil blive tildelt ni (9) tegningsretter for hver én (1) eksisterende aktie. Èn (1) tegningsret giver ret til at tegne én (1) ny aktie á nominelt DKK 0,50.
  • Handel med tegningsretter: Tegningsretterne kan handles på Nasdaq Copenhagen A/S under den midlertidige ISIN-kode DK 0061673308 i perioden fra den 29. oktober 2021 (kl. 9.00) til den 11. november 2021 (kl. 17.00).
  • Tegningsperiode: Tegningsperioden for de nye aktier starter den 2. november 2021 (kl. 9.00) og slutter den 15. november 2021 (kl. 17.00). Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, bortfalder uden værdi og uden kompensation til indehaveren.
  • Betaling og levering: Ved udnyttelse af tegningsretten skal indehaveren betale tegningskursen (DKK 0,75 pr. ny aktie), der tegnes. Betaling for de nye aktier skal ske i danske kroner på tegningsdagen.
  • Resterende aktier: Nye aktier, der ikke tegnes ved udnyttelse af en tegningsret, kan tegnes af eksisterende aktionærer eller andre investorer, som inden udløbet af tegningsperioden har afgivet bindende tilsagn om tegning af resterende aktier på baggrund af en særskilt blanket i prospektet (bilag 1). I tilfælde af overtegning vil de resterende aktier blive allokeret i overensstemmelse med fordelingsnøgler fastsat af Selskabets bestyrelse.
  • Handel og officiel notering af de nye aktier: Efter indbetaling af tegningsbeløbet vil de nye aktier blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK 0061673225 gennem VP Securities A/S. De nye aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under den midlertidige ISIN-kode. Den midlertidige ISIN-kode er således registreret i VP Securities A/S alene til brug for tegning af de nye aktier.
  • Registrering: De nye aktier vil blive registreret hos Erhvervsstyrelsen efter gennemførelse af Udbuddet, forventeligt den 23. november 2021. Det forventes, at de nye aktier optages til handel og officiel notering den 25. november 2021 under den permanente ISIN-kode for eksisterende aktier DK 0015216675. Den midlertidige ISIN-kode forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode for de eksisterende aktier den 26. november 2021 kl. 17.59.

Der henvises til prospektet på Selskabets hjemmeside www.hometown.dk/fortegningsemission-2021 for en detaljeret beskrivelse af vilkårene for Udbuddet.

Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu

Selskabet har besluttet at ændre sin strategi og vil eksekvere den nye strategi efter gennemførelse af Udbuddet. Den nye strategi indebærer, at Selskabet vil have sit primære fokus på investering i boligejendomme beliggende i Danmark med henblik på at skabe værdi gennem driften af de opkøbte ejendomme.

Såfremt Udbuddet fuldtegnes, forventes bruttoprovenuet ved Udbuddet at udgøre i alt ca. DKK 126 mio. svarende til et nettoprovenu på ca. DKK 119 mio.

Nettoprovenuet fra Udbuddet skal i prioriteret rækkefølge bidrage til at styrke Selskabets kapitalgrundlag og understøtte Selskabets forretningsmæssige udvikling og nye investeringsstrategi i Selskabets markedsområder, herunder bruges til investering i nye udlejningsejendomme i større danske vækstbyer, investering i boligudlejningsejendomme med højt afkast beliggende i provinsbyer med positiv befolkningstilvækst samt investering i eksisterende ejendomsfonde eller -selskaber.

Forhåndstilsagn

Selskabets hovedaktionær har afgivet bindende tilsagn om tegning af nye aktier for DKK 5 mio. i forbindelse med Udbuddet. Ligeledes har medlemmer af bestyrelsen i Selskabet givet bindende tilsagn om tegning af nye aktier for samlet DKK 250.000, og Selskabets forvalter, ROOF Management A/S, har ligeledes givet bindende tilsagn om tegning af nye aktier for DKK 150.000 i forbindelse med Udbuddet. Tilsagnene er betingede af Udbuddets gennemførelse.   

Forventet tidsplan for Udbuddet

Tidsplanen for de vigtigste begivenheder i forbindelse med fortegningsemissionen er som følger:

Tidsplan for Udbuddet  
Offentliggørelse af Prospektet 27. oktober 2021
Sidste handelsdag for Eksisterende Aktier inklusive Tegningsretter 28. oktober 2021 kl. 17:00 (dansk tid)
Første handelsdag for Eksisterende Aktier eksklusive Tegningsretter 29. oktober 2021
Handelsperiode for Tegningsretter begynder 29. oktober 2021 kl. 09:00 (dansk tid)
Tildelingstidspunktet for Tegningsretter 1. november 2021 kl. 17:59 (dansk tid)
Tegningsperiode for Udbudte Aktier begynder 2. november 2021 kl. 09:00 (dansk tid)
Handelsperiode for Tegningsretter slutter 11. november 2021 kl. 17:00 (dansk tid)
Tegningsperiode for Udbudte Aktier slutter 15. november 2021 kl. 17:00 (dansk tid)
Forventet offentliggørelse af Udbuddets resultat 18. november 2021
Allokering af Resterende Aktier 18. november 2021
Registrering af kapitalforhøjelse relateret til de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen 23. november 2021
Gennemførelse af Udbuddet 23. november 2021
Författare GlobeNewswire