Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-15

Hoodin AB: Avslutad tjänst avseende handel via likviditetsgaranti

Den 14:e april är sista handelsdag där likviditetsgarantin utgör
handel i aktien

Då Hoodins totala ägarandel samt omsättningen i aktien uppfyller och
överskrider kraven om att använda sk likviditetsgaranti, så har
Hoodins styrelse beslutat att avsluta det uppdrag avseende
likviditetsgaranti med Mangold.

Sista dag där handel via likviditetsgarantin är den 14:e april 2020.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för
bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin
automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta
relevant information som är central för kundens verksamhet.
Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för
företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment
beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget
finns på www.hoodin.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/avslutad-tjanst-avseende-handel-v...
https://mb.cision.com/Main/17489/3036440/1194715.pdf

Författare AktieTorget News