Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Hoodin AB: Branschlösningen till offentlig sektor rullas ut på marknaden

Hoodin AB ("Hoodin) lanserade under mars 2020 branschlösningen riktad
till public sector, vilken främst riktar sig till kommuner, regioner
och myndigheter. Under slutet av mars månad samt april har lösningen
testats på marknad och resultatet bedöms som mycket bra. Lanseringen
av branschlösningen sker i samarbete med Hoodins partner Appspotr.

oodins branschlösning mot public sector bygger på tre olika
användningsområden "use cases" och lösningen kommer med färdiga
mallar samt att kunder kan skapa projekt för andra och kundunika
behov. De tre användningsområdena och mallarna i lösningen för public
sector är:

Service alerts

Bevaka och samla in digital information från tredje part som ansvarar
för drift eller har ett serviceansvar avseende anläggningar och
funktioner. Den samlade information kan därefter distribueras i olika
feeds i appar och / eller på hemsidor.

Informationsbevakning för invånare, anställda och turister
Olika grupper av invånare har olika informationsbehov och liknande use
caset för service alerts så producerar och publicerar verksamheter
inom en kommun information i egna kanaler (Facebook, Twitter,
Hemsidor t ex) som behöver bevakas, samlas in och distribueras via
kommunens kanaler som riktas till olika segment av invånare,
anställda och turister.

Omvärldsbevakning
Kommuner har behov att förstå sin omvärlden och ständigt hålla sig
ajour med ändringar av regelverk, lagar och policies för kommunens
olika verksamheter. Kommuner bör även bevaka hur andra kommuner
förbättrar sin verksamhet nationellt och internationellt. Sist men
inte minst bör kommuner bevaka trender och unika situationer som kan
uppstå och som påverkar kommunens invånare.

"När vi beslutade oss för att ta fram och lansera en lösning för
public sector så existerade inte Corona mer än att det hade kommit
oroväckande nyheter från Kina. Ingen kunde vid den tiden förutse hur
hårt detta virus skulle drabba världen. Ingen, och inte heller vi,
kunde förutse det växande behov som kommuner, regioner och
myndigheter skulle få avseende hantering av digital information vid
en pandemi som Corona innebär.

Vi hade redan innan Corona ett mycket bra erbjudande till segmentet,
där vinsten av att använda Hoodin i kombination med lösningar får
Appspotr har ett tydligt värde. Detta värde har marknaden som utgörs
av kommuner, regioner och myndigheter mycket lätt att tolka just nu.
Tillsammans med Appspotr har vi ca 70 existerande kunder som under
maj och juni kommer att erbjudas testperiod (14 dagar) och därefter
implementation. Nästa steg är bred utrullning till liknande aktörer i
resten av Norden och därefter vidare ut i Europa. Likt andra
branscher vi tar fram lösningar för så finns det tydliga lagar och
regelverk för t ex kommuner avseende krav om att de måste ha
upplysningsplikt till invånare, vilket styrker vårt erbjudande
ytterligare " Marcus Emne, VD Hoodin

"Samspelet mellan Hoodin och Appspotr som plattform skapar ett unikt
och mycket kraftfullt erbjudande som jag tror väldigt många aktörer
inom kommuner, regioner och myndigheter kommer att köpa. Tids- och
kostnadsbesparingen är mycket stor vilket kommer att vara ett
försäljningsargument som kommer slå bättre nu än någonsin i dessa
tider. Det ska bli mycket stimulerande att fortsätta samarbetet med
Hoodin och nu rulla ut ett första gemensamt erbjudande på en stor
marknad."

Patric Bottne, VD Appspotr

Om krav kring informationsgivning för kommuner och myndigheter
Kommuner och myndigheter har olika krav och lagar att följa beroende
på land. I Sverige är de två grundläggande lagarna kommunlagen och
förvaltningslagen. Inom dessa lagar beskrivs hur service skall
bedrivas och information skall ges till olika intressenter.

För mer information vänligen kontakta:

Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)
Tfn: +46 79-335 76 58
E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Om Hoodin AB

Hoodin AB utvecklar och säljer en unik tjänst (SaaS) som kan utföra
bevakning och inhämtning av digital information. Tjänsten bevakar och
hämtar digital information från de källor kunden anser mest relevanta
och viktiga för dem. Den automatiska hanteringen gör att Hoodins
kunder får full kontroll över den information som kontinuerligt
skapas på internet, samtidigt som tjänsten medför stora arbetstids-
och kostnadsbesparingar.

Om Hoodins affärsmodell - Hoodins affärsmodell baseras på att partners
och kunder betalar en månadslicens. Storleken på månadslicensen är
variabel beroende på vilka funktioner som valts för det aktuella
projektet samt hur många bevakningar och användarkonton som används.
Betalning för licensen sker i förskott om tre månader och Hoodin gör
en bedömning att varje projekt inbringar licensintäkter över tre år.
En grundlicens har ett månadspris om minst 950kr.

Om Hoodins partnerprogram - Hoodin når slutkunder och nya användare
genom ett nätverk av partners. En partner kan vara verksam inom en
viss bransch eller tillhandahålla egen mjukvara där Hoodin ingår som
del för att automatisera bevakning och inhämtning av digital
innehåll. I och med ingått partnerskap mellan Hoodin och partners,
ges partner rätt att sälja och implementera Hoodin hos kund. Affärer
med slutkund kan ske omgående efter att partnerskap ingåtts, men
utbildning och certifiering av partners anställda sker i regel före
de första affärerna registreras. Partners kan utveckla egna
erbjudanden baserat på Hoodins plattform, allt från att de driftar
och sköter ett projekt åt slutkund, till att de bistår i utbildning
och implementering av ett projekt.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/branschlosningen-till-offentlig-s...
https://mb.cision.com/Main/17489/3101671/1239789.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.