Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-17

Hoodin AB: Företrädesemission i Hoodin AB övertecknad

Hoodin AB (publ) ("Hoodin" eller "Bolaget") har slutfört den
företrädesemission ("Företrädesemissionen") av units som
offentliggjordes den 15 november 2019. Företrädesemissionen tecknades
till totalt 109,01 procent där cirka 84,87 procent tecknades med stöd
av uniträtter och cirka 24,14 procent tecknades utan stöd av
uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att
nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,4 MSEK
före emissionskostnader. Emissions- och garantikostnaderna beräknas
uppgå till cirka 3,5 MSEK.

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i
enlighet med vad som angivits i investeringsmemorandumet. Besked om
sådan tilldelning meddelas separat genom utskickad avräkningsnota.
Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i
enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Hoodin med 281
691,900 SEK genom utgivande av 3 755 892 aktier. Efter nyemissionen
uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 985 921,950 SEK och antalet
aktier kommer att uppgå till 13 145 626 aktier efter registrering av
Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Dessutom emitteras teckningsoptioner som berättigar innehavaren till
teckning av en (1) ny aktie i Hoodin. Perioden för utnyttjande
infaller mellan den 1 februari och den 17 februari 2021.
Lösenbeloppet för teckningsoptionerna kommer att motsvara 70 procent
av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier
enligt Spotligts officiella kurslista under perioden från och 14
januari till och med 27 januari 2021, dock inte lägre än 6,50 SEK och
inte högre än 13,00 SEK. Teckningsoptionerna avses tas upp till
handel på Spotlight efter dess att registrering av
Företrädesemissionen har slutförts hos Bolagsverket.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfiman
Delphi är legal rådgivare till Hoodin i samband med
Företrädesemissionen.

För mer information vänligen kontakta:
Marcus Emne, verkställande direktör, Hoodin AB (publ)

Tfn: +46 79-335 76 58

E-post: marcus@hoodin.com

Hemsida: www.hoodin.com

Denna information är sådan information som Hoodin AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 17 december 2019 kl.

Om Hoodin

Bolaget är ett SaaS-bolag som har utvecklat en plattform för
bevakning, hantering och återanvändning av digitalt innehåll. Hoodin
automatiserar företags arbetsflöden och gör det möjligt att hitta
relevant information som är central för kundens verksamhet.
Plattformen gör arbetsflöden mer tids- och kostnadseffektiva för
företag och kan anpassas till flera branscher och marknadssegment
beroende på kundens behov. Ytterligare information avseende Bolaget
finns på www.hoodin.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/foretradesemission-i-hoodin-ab-ov...
https://mb.cision.com/Main/17489/2993230/1163373.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.