Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Hoodin AB: Ledamöterna i valberedningen för Hoodin AB har nu utsetts, baserat på ägarförhållandena den 30 september 20...

Valberedningen ska enligt valberedningsprocessen, som beslutats av
årsstämman, bestå av ledamöter utsedda av envar av de tre till
röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska styrelseordföranden
ingå i valberedningen.

Tillsättningen av valberedningen har skett genom att Hoodins
styrelseordförande Peter Wendel på grundval av bolagets, av Euroclear
tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den 30
september 2019 kontaktat de för bolaget största kända ägarna, vilka
uppmanats att var och en föreslå en representant till valberedningen.
Efter sådana kontakter har valberedningen utsetts. Totalt
representeras cirka 30 procent av rösterna i valberedningen.

Ledamöter i Hoodin valberedning inför årsstämma 2020 är:

· ïMarcus Emne, Alexander Wietz och Jakob Jensen
· ïRickard Tuvesson, Marcus Emne
· ïPeter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till ordförande på
årsstämman, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och
revisorsarvoden.

Årsstämma för Hoodin AB kommer att hållas tisdagen den 19 maj 2020 i
Malmö.

Aktieägare som vill lämna förslag till Hoodin AB:s valberedning kan
göra detta på e-post till ir@hoodin.com senast den 19 mars 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wendel, styrelseordförande Hoodin AB

peter.wendel@ekapaif.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/hoodin-ab/r/ledamoterna-i-valberedningen-for-...
https://mb.cision.com/Main/17489/2954950/1136558.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.