Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-20

House of Friends: HOUSE OF FRIENDS: Delårsrapport januari - september 2016

Stabilt. HofF genererar drygt 7 % rörelsemarginal i tredje kvartalet.

Perioden juli - september 2016

· Omsättningen för perioden uppgick till 19,7 (11,0) MSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 1,4 (-0,4)
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 7,1 %

· Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 1,3 (-0,5)
MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 0,6 (-0,4) MSEK

· Periodens resultat per aktie uppgick till 0,03 (-0,04) SEK.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 1,2 (-0,5) MSEK. Kassaflöde från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-2,5 (-2,0) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -0,1 (0,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till -0,6 (-0,1) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,2 (3,5)
MSEK.

· Det tredje kvartalet är normalt ett svagare kvartal än det andra
och det fjärde kvartalet, då aktiviteten är lägre pga
sommarsemestrarna. Trots detta ser vi att verksamheten inom HofF har
fortsatt att utvecklas på ett tillfredställande sätt.

· Vid halvårsskiftet 2016 hade integrationsarbetet efter skapandet
av den nya HofF-koncernen till stora delar slutförts och de ingående
byråerna har under tredje kvartalet kunnat fokusera på det löpande
arbetet med de egna kunderna samt naturligtvis att kontinuerligt
investera i utvecklingen av den egna kundbasen.

· I och med att det nya HofF har tagit form har också
utvecklingsarbetet på koncernnivå gått in i en ny fas, där fokus
ligger på ett antal identifierade tillväxtområden, där vi upplever
stor efterfrågan från våra kunder. Dessa områden inkluderar
film/rörlig media, content marketing och marketing automation.

Perioden januari - september 2016

· Omsättningen för perioden uppgick till 62,4 (39,1) MSEK

· Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,1 (-4,3)
MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 6,6 %

· Rörelseresultatet (EBITA) för perioden uppgick till 3,7 (-4,7)
MSEK

· Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,8 (2,8) MSEK

· Periodens resultat per aktie i den kvarvarande verksamheten
uppgick till 0,07 (-0,41) SEK. Periodens resultat per aktie inklusive
avvecklad verksamhet uppgick till 0,07 (0,31) SEK. I mars 2015
avyttrades affärsområdet Ottoboni (avvecklad verksamhet). Jämförelser
som görs med tidsperioder innehållande första kvartalet 2015 görs
därför dels mot kvarvarande verksamhet, dels mot hela verksamheten,
inklusive avvecklad verksamhet.

· Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring
av rörelsekapital uppgick till 1,6 (-6,8) MSEK. Kassaflöde från den
löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till
-9,9 (-12,0) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick
till -5,3 (64,0) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 11,8 (-51,0) MSEK. Likvida medel uppgår till 2,2 (3,5)
MSEK.

(siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år,
jämförelsesiffrorna är justerade för avvecklad verksamhet)

Informationen är sådan som House of Friends AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2016, kl 08:30.

För mer information, kontakta:

Magnus Widgren, VD
magnus.widgren@houseoffriends.se, 070-877 02 80

Mikael Behm, CFO
mikael.behm@houseoffriends.se, 070-814 33 35

KORT OM HOUSE OF FRIENDS:

HofF - House of Friends, är en kommunikationskoncern som är noterad på
First North. Koncernens huvudverksamhet är kommunikation i digitala
och traditionella kanaler och består av reklambyrån Scholz & Friends,
DM/RM-byrån Friends & Tactics, Marketing Automationbyrån Friends &
Insights, produktionsbyrån för rörlig media Parapix, den taktiska
digitalbyrån True Friends och produktionsbyrån för digital
kommunikation Done Production, under namnändring till Done by
Friends. HofF som koncern har funnits i 14 år. Erik Penser Bank är
HofFs Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/house-of-friends/r/house-of-friends--delarsrap...
http://mb.cision.com/Main/14506/2104197/577528.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.